Test studijních předpokladů online 2021 – Informační rozcestník
Test studijních předpokladů online 2021 – Informační rozcestník


Základní informace

Test studijních předpokladů 2021 v režimu online bude obsahovat dohromady 48 úloh rozdělených do pěti sekcí, které budete odpovídat v pevně stanoveném pořadí:

 1. Verbální myšlení (čas na řešení: 10 minut)
 2. Numerické myšlení (čas na řešení: 20 minut)
 3. Kritické myšlení (čas na řešení: 20 minut)
 4. Analytické myšlení (čas na řešení: 35 minut)
 5. Úlohy v anglickém jazyce (čas na řešení: 15 minut)

Celkem je tedy na řešení celého testu vyhrazen čas 100 minut, nicméně pro každou sekci je čas měřen zvlášť. Každá úloha v testu je zobrazena pouze jedenkrát, po uložení odpovědi se zobrazí následující úloha (v testu není možné se vracet a opravovat odpovědi). Prosíme, projděte si důkladně kompletní Instrukce pro uchazeče k dispozici ke stažení zde:

Instrukce pro uchazeče – Test studijních předpokladů online 2021
Souhrnné instrukce pro absolvování TSP online


Důležité termíny

25. březnaTermín pro nahrání skenu občanského průkazu do e-přihlášky.
1. dubnaV e-přihlášce bude zveřejněn přesný čas konání technické zkoušky, odkaz na schůzku MS Teams a odkaz na cvičný test. Vstup do testové aplikace bude chráněn heslem, které Vám bude sděleno dozorující osobou v MS Teams na začátku technické zkoušky.
10. dubna
12. dubna
23. dubna
24. dubnaTEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
3. květnaNejpozději do tohoto dne budou v e-přihlášce zveřejněny výsledky Testu studijních předpokladů. Tyto informace nebudou poskytovány telefonicky. V případě nejasností a dotazů pište na e-mailový kontakt prihlaska@muni.cz.Technická zkouška

Slouží k otestování celého procesu testování – od funkčnosti Vašeho technického vybavení až po komunikaci s dozorující osobou. Průběh technické zkoušky bude stejný jako při samotném TSP, tedy včetně úvodní prezence, instrukcí k vyplnění testu a průchodu samotným testem. Připravený cvičný test bude formálně shodný s TSP, nicméně bude zkrácený na pouhých 10 položek. Vyzkoušíte si vstup do testovací aplikace z odkazu ve Vaší e-přihlášce, osvojíte si orientaci v uživatelském rozhraní testovací aplikace a nasajete atmosféru TSP.

Termín
sobota 10. dubna
ČasCvičný TSP online

Vzhledem k nezvyklému online formátu TSP jsme se rozhodli připravit pro uchazeče cvičný test, ve kterém se mohou důkladně seznámit s prostředím testové aplikace přesně v té podobě, v jaké bude na ostrém TSP. Vyzkoušejte si průchod testem, zjistěte, kde a jak jsou zobrazovány důležité informace ohledně Vašeho postupu v testu a zbývajícím času, a vyzkoušejte nejvhodnější strategie řešení testu. Pozor, tento cvičný test je pouze ilustrativní, neukazuje žádné výsledky ani správné odpovědi. Pokud si chcete procvičovat řešení úloh, zvolte odkaz Úlohy ze starších TSP níže.

Tip: Test lze stejně jako na ostrém TSP projít pouze jedenkrát; pokud si chcete test projít vícekrát, spusťte test v jiném prohlížeči nebo v anonymním okně Vašeho prohlížeče.

Vyzkoušet cvičný TSP

Pro odemknutí ukázkového testu použijte tento klíč: LVJi7

Pokud si chcete více procvičit řešení úloh, vyzkoušejte si úlohy z předchozích let:

Microsoft Teams – jak na to?

Pro účely vyzkoušení postupu připojení a otestování funkčnosti Vašeho technického vybavení jsme pro Vás připravili testovací schůzku s lidskou obsluhou. Tato testovací místnost v MS Teams slouží pouze k otestování připojení se ke schůzce, a tedy ověření správnosti postupu popsaném ve videonávodu níže. S našimi kolegy na schůzce můžete konzultovat případné obtíže se správným nastavením techniky pro TSP online.

Termín
Čas
12:00–16:00
Připojení ke schůzce
Návod na připojení do schůzky Microsoft Teams
Učitel doporučuje studovat od 22. 3. 2021 do 9. 4. 2021.


Často kladené otázky (FAQ)


 • V průběhu konání testu jsou zavedena následující opatření, která slouží ke zvýšení zabezpečení testovacího procesu. Prosím respektujte tato opatření, jejich porušení může být důvodem pro předčasné ukončení zkoušky a neuznání výsledku testu.

  1. Po provedení prezence až do ukončení testu není dovoleno opouštět své místo, musíte být neustále v záběru kamery. Předem si vyzkoušejte manipulaci s pohledovou perspektivou kamery – kdykoli v průběhu konání testu můžete být dozorující osobou vyzváni k zaměření kamery jiným směrem. Této výzvě musíte vyhovět okamžitě. Případná zjevná prodleva může být důvodem pro předčasné ukončení zkoušky a neuznání výsledku testu.
  2. Není povoleno během zkoušky mluvit (ani pro sebe) ani žádným jiným způsobem navazovat kontakt s okolím.
  3. Není povoleno žádným způsobem pořizovat kopie obsahu testových úloh.
  4. K počítači smí být připojena pouze jedna myš, jedna klávesnice a jeden monitor (v případě notebooku je povolen pouze integrovaný displej). Po vložení hesla pro vstup do testu již není povoleno používat klávesnici, test je nutné ovládat výhradně myší.
  5. Kdykoli v průběhu konání testu můžete být dozorující osobou nebo textem v rámci zadání testu vyzváni ke sdílení své pracovní plochy přes MS Teams (můžete být např. instruování k otevření nastavení obrazovky a prokázat, že je k počítači připojen jediný monitor). Této výzvě musíte vyhovět okamžitě. Případná zjevná prodleva může být důvodem pro předčasné ukončení zkoušky a neuznání výsledku testu.Dodatečné informace

Předchozí