Test studijních předpokladů
Test studijních předpokladů

Na této stránce najdete materiály k přípravě na Test studijních předpokladů.

Stránka je průběžně doplňována a aktualizována.

TSP je přijímací zkouškou pro bakalářské studium (a pětileté magisterské) na většině fakult MU.

Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019.
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018.
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2016 do 1. 12. 2017.
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2015 do 1. 11. 2016.
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2014 do 1. 11. 2015.
Učitel doporučuje studovat od 1. 1. 2014 do 1. 11. 2014.
Učitel doporučuje studovat od 1. 1. 2013 do 1. 11. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2011 do 21. 12. 2012.

Procvičování TSP 2021

TSP v roce 2021 proběhl výhradně online - proto byl z hlediska obsahu výrazně omezen. Nicméně pro nadcházející TSP 2022 již je počítáno opět s prezenčně administrovaným testem a standardní obsahovou strukturou skládající se z šesti subtestů (Verbální myšlení, Numerické myšlení, Analytické myšlení a úsudky, Kritické myšlení, Kulturní přehled, Úlohy v anglickém jazyce) a celkem 60 položek.

Procvičování TSP 2020

Nejlepší přípravou na Test studijních předpokladů je procvičovat úlohy ze starších TSP. Abychom vám přípravu usnadnili, najdete zde elektronické verze všech 5 variant TSP 2020 v podobě tzv. odpovědníků.

Nemusíte si tedy testy tisknout, měřit si čas odpovídání a počítat správné odpovědi podle klíče. Stačí test vyplnit na počítači a okamžitě znáte počet bodů i správné odpovědi.

Doporučujeme ovšem připravit si k počítači tužku a papír na poznámky a výpočty - u některých úloh je využijete. (Kalkulačky ani jiné pomůcky nejsou při TSP dovoleny.)

Budou otázky v TSP 2021 stejné jako v TSP 2020?

 • Nebudou. TSP 2021 proběhne online , a došlo tak k obsahovým úpravám: test obsahuje pouze pět sekcí (Verbální, Numerické, Kritické a Analytické myšlení, a Otázky v anglickém jazyce). Otázky z Kulturního přehledu a Prostorové představivosti tedy v TSP 2021 nebudou. 
 • Navíc je test je obměňován každý rok - mění se především obsah úloh. Nelze tedy spoléhat na to, že úspěšné vyřešení ukázkových loňských testů vám zajistí úspěch u testů letošních.
 • Účelem seznámení se se staršími testy je porozumět principům úloh - nesnažte se je naučit nazpaměť.

Kdo může pracovat s odpovědníkem?

 • Může si je vyzkoušet kdokoliv z Internetu. Systém si odpovědi uloží tak, že pokud do odpovědníku vstoupíte příště ze shodného počítače, systém to pozná a ukáže vám odpovědi z minula (pod odkazem prohlídka). 
 • Pokud máte ale nějakou založenou e-přihlášku (starou či novou), je lepší vstoupit do ní a pak teprve do Odpovědníků k TSP. Pak jsou odpovědi uloženy k vašemu jménu a heslu budete je mít dostupné ze kteréhokoliv počítače (doma, ve škole, ...).
 • Máte-li již přístup do Informačního systému MU, můžete Odpovědníky k TSP vyzkoušet i odsud.
 • Ke klikání v Odpovědnících k TSP se při hodnocení v příjímacím řízení na MU samozřejmě nijak nepřihlíží.

Jak pracovat s odpovědníkem:

 • Odpovědník je členěn podle struktury TSP 2020 na 7 stránek (na zvláštní stránce jsou i všechny položky v anglickém jazyce).
 • Na další stránku přejdete kliknutím na tlačítko Následující stránka.
 • Ke kterékoli položce se můžete v průběhu testu vrátit a případně změnit svou odpověď. V odpovědníku se pohybujete pomocí tlačítek Předchozí stránka a Následující stránka, případně zadáte číslo stránky za tlačítko Přejít na str.
 • Poté, co odpovídání dokončíte, klikněte na tlačítko Uložit a vyhodnotit moje odpovědi. Objeví se údaj o počtu bodů, tj. správně vyřešených položek. Pozor: je potřeba mít v prohlížeči povolené cookies, jinak se odpovědi neuloží (obvykle mívají prohlížeče povoleno).
 • Kliknutím na tlačítko prohlídka zjistíte, které položky jste řešili správně a která odpověď byla správná u těch ostatních.
 • Chcete-li získat rámcovou představu, jaký percentil odpovídá Vašemu skóre, můžete se podívat na statistiky dané varianty TSP 2020, na něž odkazujeme pod odpovědníkem.
 • Čas odpovídání je nastaven na 100 minut, v průběhu testu se ukazuje údaj o zbývajícím čase. Test je možné skládat opakovaně.

Vyzkoušejte si nanečisto práci s odpovědníkem

Než se pustíte do "ostrých" testů, na jednoduchém příkladu odpovědníku si můžete vyzkoušet, jak aplikace vypadá - jak zadávat odpovědi, jak se pohybovat mezi stránkami a jak své odpovědi uložit.

Varianty TSP 2020

Procvičování TSP 2019

Procvičování TSP 2018

Procvičování TSP 2017

Procvičování TSP 2016

Procvičování TSP 2015

Varianty TSP 2015 (s cizojazyčnými položkami v anglickém jazyce)

Varianty TSP 2015 (s cizojazyčnými položkami v německém, francouzském a španělském jazyce)

Procvičování TSP 2014

Nejlepší přípravou na Test studijních předpokladů je projít si e-learningový kurz, ale také procvičovat úlohy ze starších TSP. Abychom vám přípravu usnadnili, najdete zde elektronické verze všech 12 variant TSP 2014 v podobě tzv. odpovědníků.

Nemusíte si tedy testy tisknout, měřit si čas odpovídání a počítat správné odpovědi podle klíče. Stačí test vyplnit na počítači a okamžitě znáte počet bodů i správné odpovědi.

Doporučujeme ovšem připravit si k počítači tužku a papír na poznámky a výpočty - u některých úloh je využijete. (Kalkulačky ani jiné pomůcky nejsou při TSP dovoleny.)

Budou otázky v TSP 2015 stejné jako v TSP 2014?

 • Nebudou. Test je každý rok obměňován - mění se především obsah úloh. Nelze tedy spoléhat na to, že úspěšné vyřešení ukázkových loňských testů vám zajistí úspěch u testů letošních.
 • V TSP 2015 dochází k několika změnám: TSP 2015 se skládá z 60 položek členěných do 6 subtestů. Subtest Symbolické myšlení již nadále nebude součástí Testu studijních předpokladů. Ostatní subtesty zůstaly zachovány - obsahují každý ale jen 9 položek (oproti 10 v předchozích ročnících). Výjimkou je subtest Kritické myšlení, který obsahuje 9 položek v češtině a 6 položek zadávaných v cizím jazyce. Cizojazyčné položky v subtestu Kritické myšlení jsou prezentovány buď v anglickém, německém, španělském nebo francouzském jazyce. Preferovanou jazykovou variantu si volíte v rámci elektronické přihlášky ke studiu.
 • Způsob hodnocení zůstává stejný jako v TSP 2014: každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů.
 • Doba vyhrazená na řešení TSP 2015 je stejná jako v roce 2014, tj. 100 minut.
 • Účelem seznámení se se staršími testy je porozumět principům úloh - nesnažte se je naučit nazpaměť.

 

Kdo může pracovat s odpovědníkem?

 • Může si je vyzkoušet kdokoliv z Internetu. Systém si odpovědi uloží tak, že pokud do odpovědníku vstoupíte příště ze shodného počítače, systém to pozná a ukáže vám odpovědi z minula (pod odkazem prohlídka). 
 • Pokud máte ale nějakou založenou e-přihlášku (starou či novou), je lepší vstoupit do ní a pak teprve do Odpovědníků k TSP. Pak jsou odpovědi uloženy k vašemu jménu a heslu budete je mít dostupné ze kteréhokoliv počítače (doma, ve škole, ...).
 • Máte-li již přístup do Informačního systému MU, můžete Odpovědníky k TSP vyzkoušet i odsud.
 • Ke klikání v Odpovědnících k TSP se při hodnocení v příjímacím řízení na MU samozřejmě nijak nepřihlíží.

Jak pracovat s odpovědníkem:

 • Odpovědník je členěn podle struktury TSP 2014 na 7 stránek - na každé je 10 položek jednoho subtestu.
 • Na další stránku přejdete kliknutím na tlačítko Následující stránka.
 • Ke kterékoli položce se můžete v průběhu testu vrátit a případně změnit svou odpověď. V odpovědníku se pohybujete pomocí tlačítek Předchozí stránka a Následující stránka, případně zadáte číslo stránky za tlačítko Přejít na str.
 • Poté, co odpovídání dokončíte, klikněte na tlačítko Uložit a vyhodnotit moje odpovědi. Objeví se údaj o počtu bodů, tj. správně vyřešených položek. Pozor: je potřeba mít v prohlížeči povolené cookies, jinak se odpovědi neuloží (obvykle mívají prohlížeče povoleno).
 • Kliknutím na tlačítko prohlídka zjistíte, které položky jste řešili správně a která odpověď byla správná u těch ostatních.
 • Chcete-li získat rámcovou představu, jaký percentil odpovídá Vašemu skóre, můžete se podívat na statistiky dané varianty TSP 2014, na něž odkazujeme pod odpovědníkem.
 • Čas odpovídání je nastaven na 100 minut, v průběhu testu se ukazuje údaj o zbývajícím čase. Test je možné skládat opakovaně.

Vyzkoušejte si nanečisto práci s odpovědníkem

Než se pustíte do "ostrých" testů, na jednoduchém příkladu odpovědníku si můžete vyzkoušet, jak aplikace vypadá - jak zadávat odpovědi, jak se pohybovat mezi stránkami a jak své odpovědi uložit.

Varianty TSP 2014

Procvičování TSP 2013

Procvičování TSP 2012

Procvičování TSP 2011