Test studijních předpokladů

Procvičování TSP 2021

TSP v roce 2021 proběhl výhradně online - proto byl z hlediska obsahu výrazně omezen. Nicméně pro nadcházející TSP 2022 již je počítáno opět s prezenčně administrovaným testem a standardní obsahovou strukturou skládající se z šesti subtestů (Verbální myšlení, Numerické myšlení, Analytické myšlení a úsudky, Kritické myšlení, Kulturní přehled, Úlohy v anglickém jazyce) a celkem 60 položek.