Průvodce IB000 Matematické základy informatiky
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Průvodce IB000 Matematické základy informatiky
Info
Období
podzim 2013
  • Studenti jsou povinni pravidelně číst předmětové aktuality níže.
    Dozvíte se tam například o mimořádnostech ve výuce, plánované termíny testů a podobně...
  • Dále je pro (jakékoliv) případné dotazy, které nemohou být rozumně zodpovězeny během cvičení, zřízeno Diskusní fórum předmětu IB000.
    Cvičící budou dotazy na fóru promptně zodpovídat. Na samostatné emailové dotazy týkající se obecných otázek nebude vůbec odpovídáno, neboť to nic nepřináší ostatním studentům.
Přednáškové slidy po lekcích
Zde jsou jednotlivé slidy lekcí tak, jak jsou promítané na přednáškách (ale bez pauz uvnitř stránek). Můžete si je tisknout a na přednáškách do nich dělat poznámky, ale pro prosté vytištění k učení si vezměte celý učební text.
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/auth/el/1433/podzim2013/IB000/um/cvic/

Pro hrubou představu o průběhu semestru máte zde zpřístupněny i aktuality minulého roku, ale nepleťte si je se současným semestrem.

Učitel doporučuje studovat od 5. 9. 2013 do 1. 10. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 7. 10. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 14. 9. 2013 do 25. 9. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 14. 9. 2013 do 30. 9. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 21. 9. 2013 do 2. 10. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 28. 9. 2013 do 14. 10. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 28. 9. 2013 do 9. 10. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 28. 9. 2013 do 14. 10. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 5. 10. 2013 do 14. 10. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 12. 10. 2013 do 28. 10. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 12. 10. 2013 do 21. 10. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 24. 10. 2013 do 10. 11. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 26. 10. 2013 do 9. 11. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 8. 11. 2013 do 24. 11. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 5. 11. 2013 do 17. 11. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 8. 11. 2013 do 24. 11. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 14. 11. 2012 do 24. 11. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 8. 11. 2013 do 1. 12. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 23. 11. 2013 do 8. 12. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 21. 11. 2012 do 2. 12. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 23. 11. 2013 do 8. 12. 2013.
Učitel doporučuje studovat od 28. 11. 2012 do 10. 12. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 6. 12. 2013 do 17. 12. 2013.
Předchozí