Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi

Design případové studie je užitečný nejen jako metoda pro vědecký výzkum, ale také jako praktický nástroj uplatnitelný v pedagogické praxi.  Skrze případové studie je možné učit se na základě zkušeností získávaných při řešení konkrétních situací. Analytický přístup pomáhá najít životaschopné řešení určitého reálného nebo i modelového problému. Strategii případové studie tak můžete využít nejen při psaní své závěrečné práce, ale bude se vám hodit i později v praxi při práci s jednotlivci, kolektivy či organizacemi.


Přehled poždavků kurzu:

Vypracování úkolů

úkol 1 do 12. 3. 2021 (odpovědník: otázky k textu Sedláček, M. (2007) Případová studie) 

úkol 2 do 26. 3. 2021 (odpovědník: napsat anotaci textu Moc bezmocných)

Setkání v MS Teams 27. 3. od 14.00 (deníkové metody s Martinou Noskovou a Lucií Jarkovskou)

úkol 3 do 11. 4. 2021 (odevzdávárna:  teamová práce - Analýza stopoložkového seznamu)

úkol 4 do 22. 4. 2021 (odevzdávárna: výpisky z četby)

Setkání v MS Teams 23. 4. od 14.00 (experimentální design s Karlem Pančochou)

úkol 5 do 7. 5. 2021 (odevzdávárna: reflexe využití případové studie)


Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba splnit všechny zadané úkoly.


Učitel doporučuje studovat od 1. 3. 2021 do 14. 3. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 15. 3. 2021 do 28. 3. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 29. 3. 2021 do 18. 4. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 19. 4. 2021 do 2. 5. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 17. 5. 2021 do 30. 5. 2021.
Předchozí