Matematika II
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Matematika II
Info
Období
jaro 2020
Obsahově je předmět zcela pokryt kapitolami pět, šest a sedm z níže uvedené rozpracované učebnice. Přednášky i cvičení budou doplněné různorodými prezentacemi dostupnými z nahrávek pod jednotlivými týdny níže. Některé budou sloužit jako příprava na přednášky a cvičení, jiné jako doplnění a rozšíření.  

Matematika drsně a svižně - nedokončený draft učebnice (2013)
Relevantní jsou kapitoly 1-4. (text obsahuje mnoho nedostatků)
Brisk Guide to Mathematics
Podstatně propracovanější (ale zdaleka ještě ne hotová) verze předchozí učebnice v angličtině.

Hodnocení předmětu bude zahrnovat průběžnou zátěž během semestru a závěrečné zkoušení (ústní a písemné), viz maximální počty bodů za jednotlivé položky v závorkách:

Během semestru = 5 úloh (5), aktivita na cvičeních (5), 2 písemky (10), očekává se celkem zisk minimálně 8 bodů

Ve zkouškovém období = závěrečná písemka (10, min 2.5), ústní zkouška (10+5, min 2.5)

Hodnocení: body získané během semestru zůstávají; orientační hodnocení dle celkových bodů <20=F, 20=E, 23=D, 26=C, 29=B, 32=A, při výrazně úspěšné závěrečné písemce nebo úspěšné ústní zkoušce může být i výrazně lepší.

Učitel doporučuje studovat od 17. 2. 2020 do 23. 2. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 24. 2. 2020 do 1. 3. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 2. 3. 2020 do 8. 3. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 9. 3. 2020 do 15. 3. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 16. 3. 2020 do 22. 3. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 23. 3. 2020 do 29. 3. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 30. 3. 2020 do 5. 4. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 6. 4. 2020 do 12. 4. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 13. 4. 2020 do 19. 4. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 20. 4. 2020 do 26. 4. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 27. 4. 2020 do 3. 5. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 4. 5. 2020 do 10. 5. 2020.
Učitel doporučuje studovat od 11. 5. 2020 do 17. 5. 2020.

Předchozí