C6320 Chemical kinetics (under the COVID-19 pandemic)
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
C6320 Chemical kinetics (under the COVID-19 pandemic)
Info
Období
jaro 2021
Učitel doporučuje studovat od 3. 3. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 10. 3. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 17. 3. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 31. 3. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 14. 4. 2021.
L13_Kinetika vzniku nové fáze
Zápočtový týden
Předchozí