GA021 Diplomový seminář IV - manažer předmětu
Mgr. Viera Vozárová
GA021 Diplomový seminář IV - manažer předmětu