G0101 Školení BOZP a PO pro geology - manažer předmětu