Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Sebeobrana pro střední školy

Recenzováno
Sebeobrana pro střední školy

Sebeobrana pro střední školy

Autoři: Vít, Michal - Reguli, Zdenko

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2016 http://elportal.cz/publikace/sebeobrana-stredni-skoly

Výuková publikace Sebeobrana pro střední školy prezentuje metodiku výuky sebeobrany založenou na využití úpolových her, je rozdělena do třech bloků, které respektují fáze motorického učení. První blok je zaměřen na průpravná cvičení vedoucí k rozvoji motorických schopností, druhý blok je určen k osvojení pohybových dovedností (obran proti různým útokům) a třetí blok obsahuje aplikaci dovedností v modelových sebeobranných situacích. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětů FSpS:nk2075, np2075 Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově, nk2375, np2375 Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově a bk2060, bp2060 Průpravné úpoly pro tělesnou výchovu a sport a je též dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).


Vstoupit do publikace   Stáhnout pro mobil nebo tablet (ePub)


Jazyk: čeština

První vydání: 2. června 2016

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 2. června 2016

ISBN: 978-80-210-8542-8, 978-80-210-8543-5 (epub)

Předmětová hesla: sporttělesná výchovaúpolysebeobrana

http://is.muni.cz/elportal/?id=1346009Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX