Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

E-learning na Masarykově univerzitě

Katalog e-learningu

Katalog e-learningu

Katalog používání e-learningu na MU. Jakou elektronickou podporu výuky mají studenti MU právě teď? Které předměty a kteří vyučující e-learning využívají?

Katalog e-learningu       PDF verze

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému. Vybrané kurzy jsou recenzované a mají přidělené ISBN.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace

Výukové publikace a e-knihy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2019

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2019 | Starší

Inspirace

E-learning na MU

Strategie, metodiky a ukázky multimédií ve výuce na Masarykově univerzitě.

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • OSK 2019
  Open space konference 2019: Online generace v lavicích
 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 10. 10. 2018
  Dnes byly na Elportálu zveřejněny dvě nové online výukové publikace.
  První z nich, Morfologie ruštiny 1, obsahuje teoretické pasáže uvádějící do problematiky jednotlivých témat a navazující praktická cvičení. Zahrnuje také hypertextové odkazy na teoretické zdroje v ruštině a jazykové nástroje (jazykové korpusy, informační portály, e-slovníky) umožňující samostatnou práci s texty v ruštině.
  Druhou je pak publikace Korelačná analýza v systéme STATISTICA, která se věnuje jednoduché korelační analýze, kde první část poukazuje na základní typy závislosti mezi náhodnými veličinami. Druhá část se zaměřuje na způsoby měření lineární závislosti prostřednictvím korelačních koeficientů, z nichž vycházejí testy nezávislosti náhodných veličin. Řešení úloh je vždy provedeno dvěma způsoby: ručně a s využitím systému STATISTICA. Postupy v systému STATISTICA jsou prezentovány formou videotutoriálů a interaktivních tutoriálů.
 • 2. 10. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Partnerská jóga a Acroyoga - Létáme v tělesné výchově. Tato metodická pomůcka se zaměřuje na dva vybrané styly jógy ─ partnerskou jógu a Acroyogu. Každý vybraný styl jógy je nejprve představen teoreticky, poté následuje praktická část s postupy jednotlivých pozic pro úplné začátečníky.
 • 27. 9. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Histologický Atlas LF MU. Tento výukový materiál představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výuce histologie a mikroskopické anatomie. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu vznikly v minulých desetiletích a představují unikátní studijní sbírku používanou mnoha generacemi studentů medicíny i dalších oborů.
 • 3. 9. 2018
  Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity v doplnil do interaktivních osnov a E-kurzů možnost zobrazení celé osnovy včetně všech jejích součástí. Vyučující tedy získávají možnost, jak si snadno ověřit, že jejich interaktivní osnova obsahuje všechny informace, které v příslušných kapitolách chtěli mít. Navíc mohou velmi rychle zkontrolovat funkčnost jednotlivých prvků obsažených v interaktivní osnově, včetně odkazovaných dokumentů či videí. Studenti mají díky této funkci přehled o činnostech, které je čekají, což jim umožní lepší plánování studijních povinností během semestru..
  Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.
 • 27. 8. 2018
  Srdečně Vás zveme na 9. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Ústředním tématem příspěvků bude výuka mladé generace studentů. Dozvíte se, s čím se vyučující u nových studentů musejí potýkat a v čem je výuka jiná než před lety. Nápady, jak k mladé generaci přistupovat, co zkusit, co se osvědčilo, i o tom, jaká ta generace nových studentů vlastně je. Opět budou prezentovat odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference si zachová formát „otevřeného prostoru“ a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností.

  Termín konání: středa 6. 2. 2019.
  Více informací na stránkách konference.
 • 26. 7. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Spirální stabilizace. Tato metodická publikace popisuje kompenzační cvičení, které je zaměřeno na léčbu a prevenci bolestí zad a dalších problémů pohybového aparátu. Cílem textu je objasnění teoretických základů této metody, ale hlavně předložení uceleného metodického návodu na vedení skupinových cvičení.
 • 23. 7. 2018
  Byl zveřejněn nový e-kurz Core Training. Tento e-kurz si klade za cíl především ukázat význam a možnosti core tréninku s balančními úsečemi Bosu® a Bossa v tréninkovém procesu, zejména v kondiční přípravě se zaměřením na specifické požadavky jednotlivých sportů. Teoretické kapitoly této publikace jsou zaměřeny především na zdravý pohyb a držení těla. V metodické části jsou pak sepsány zásady cvičení core.
 • 22. 5. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Atlas ošetření svalů v manuální terapii. Tato metodická publikace zahrnuje fotografie praktického provedení ošetření kontraktilní složky svalu pomocí techniky postfacilitačního útlumu. Obsahuje fotografie ošetření svalů nejčastěji postižených přítomností reflexních změn, které lze uvedenou technikou ošetřit.

 Všechny novinky