Přihlášení do IS MU
Katalog e-learningu

Katalog e-learningu

Katalog používání e-learningu na MU. Jakou elektronickou podporu výuky mají studenti MU právě teď? Které předměty a kteří vyučující e-learning využívají?

Katalog e-learningu       PDF verze

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému. Vybrané kurzy jsou recenzované a mají přidělené ISBN.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace

Výukové publikace a e-knihy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2018

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2018 | Starší

Inspirace

E-learning na MU

Strategie, metodiky a ukázky multimédií ve výuce na Masarykově univerzitě.

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 26. 7. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Spirální stabilizace. Tato metodická publikace popisuje kompenzační cvičení, které je zaměřeno na léčbu a prevenci bolestí zad a dalších problémů pohybového aparátu. Cílem textu je objasnění teoretických základů této metody, ale hlavně předložení uceleného metodického návodu na vedení skupinových cvičení.
 • 23. 7. 2018
  Byl zveřejněn nový e-kurz Core Training. Tento e-kurz si klade za cíl především ukázat význam a možnosti core tréninku s balančními úsečemi Bosu® a Bossa v tréninkovém procesu, zejména v kondiční přípravě se zaměřením na specifické požadavky jednotlivých sportů. Teoretické kapitoly této publikace jsou zaměřeny především na zdravý pohyb a držení těla. V metodické části jsou pak sepsány zásady cvičení core.
 • 22. 5. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Atlas ošetření svalů v manuální terapii. Tato metodická publikace zahrnuje fotografie praktického provedení ošetření kontraktilní složky svalu pomocí techniky postfacilitačního útlumu. Obsahuje fotografie ošetření svalů nejčastěji postižených přítomností reflexních změn, které lze uvedenou technikou ošetřit.
 • 12. 4. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Teorie francouzského verše. Tento výukový materiál si klade za úkol seznámit studenty se základními pojmy francouzské versifikace, soustřeďuje se na jejich definici a následně věnuje pozornost praktickým příkladům umožňujícím studentům samostatný vhled do problematiky. Pro větší názornost byly pro vysvětlení některých jevů vytvořeny animace, které ve spojení se zvukovými nahrávkami veršů umožňují jejich individuální procvičení.
 • 9. 4. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Obecná chemie. tato elektronická výuková publikace se zabývá úvodní klíčovou disciplínou ve studiu chemie na PdF MU. Cílem studijního materiálu je přiblížit předmět Obecná chemie studentům, vysvětlit jim základní pojmy a souvislosti. Součástí materiálu jsou mimo jiné i názorné příklady vedoucí ke snazšímu pochopení problematiky.
 • 28. 3. 2018
  E-kurzu Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu, který ve spolupráci s vývojovým týmem IS MU vytvořily Mgr. Alena Pokorná, Ph.D. a její kolegyně, bylo nově přiděleno ISBN 978-80-210-8935-8. Stal se tak vůbec prvním z E-kurzů, který tento mezinárodní identifikační kód získal.
 • 21. 3. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Hormonální jóga, a to jak v českém, tak anglickém jazyce. Tento výukový materiál vychází z nejnovějších poznatků a aktuálních trendů v oblasti cvičení Body and Mind. Teoretická část pojednává o endokrinní a rozmnožovací soustavě a o konkrétních poruchách a obtížích, jež hormonální jóga může ovlivňovat. Praktická část nabízí zásobník dechových technik, ásan, relaxačních a meditačních technik, jejichž praktikování může přispívat k harmonizaci hormonálních hladin lidského těla.
 • 9. 2. 2018
  V sekci e-learning na MU jsme zaměstnancům Masarykovy univerzity zpřístupnili dokument Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020.

 Všechny novinky