Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

E-learning na Masarykově univerzitě

Možnosti distanční výuky

Možnosti distanční výuky

Tipy, nástroje a návody pro distanční výuku, doplněné o praktické zkušenosti Vašich kolegů.

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému. Vybrané kurzy jsou recenzované a mají přidělené ISBN.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace

Výukové publikace a e-knihy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2021

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2021 | Starší

Inspirace

E-learning na MU

Strategie, metodiky a ukázky multimédií ve výuce na Masarykově univerzitě.

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • E-kurzy
  E-kurzy pro veřejnost
 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 21. 6. 2021
  Byla zveřejněna nová publikace Fonetika a fonologie ruštiny. Tento elektronický výukový materiál uvádí studenty do problematiky fonetiky a fonologie ruštiny v porovnání s češtinou. Učebnice obsahuje množství nahrávek (video a audio) obsahujících jak praktické tipy, tak i teoretické základy. Učebnice zahrnuje také témata, která mají uplatnění v praxi, např. transliterace z/do ruštiny, vývoj ruské grafiky a abecedy, ruský pravopis.
 • 15. 6. 2021
  Byla zveřejněna nová publikace Základy anatomie pro využití ve sportu. Tato multimediální učebnice se věnuje získání komplexního pohledu na člověka a morfologické faktory ovlivňující jeho pohyb. K tomu je nutné pochopení základů stavby jednotlivých orgánů a orgánových soustav, především pak anatomie kosterního systému, spojů a svalů, které jsou probírány podrobněji.
 • 10. 6. 2021
  Byla zveřejněna nová publikace French comparative online course from the English background. Tato multimediální elektronická výuková publikace se zaměřuje na zkvalitnění výuky obecné a odborné obchodní francouzštiny. Vychází z obvyklých chyb studentů ve francouzštině způsobených jejich znalostmi angličtiny a zdůrazňuje vybrané podobnosti a rozdíly v jazykových systémech těchto dvou jazyků.
 • 21. 5. 2021
  Byla zveřejněna nová publikace Nelineární dynamika. Tento online výukový materiál zájemce seznamuje s bifurkacemi a chaotickou dynamikou, ale také s jejich doprovodnými nelineárními jevy. Je doplněn množstvím praktických úloh a modelů, které se objevují v různých vědních oblastech (biologické, biochemické, fyzikální, ekologické, ekonomické atd.). Zároveň jde o seznámení s praktickou analýzou modelů pomocí vhodného softwaru.
 • 14. 4. 2021
  Byla zveřejněna nová publikace Psychomotorika nejen pro děti. Tento interaktivní výukový materiál přináší základní informace z teorie psychomotoriky a dále praktické příklady a videoukázky psychomotorických aktivit. Je určena především studentům oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy na PdF MU, ale mohou ji využívat také studenti dalších oborů a fakult napříč ČR i široká veřejnost – učitelé, vychovatelé, trenéři, vedoucí zájmových kroužků, pečovatelé, rodiče apod.
 • 16. 3. 2021
  Byla zveřejněna nová publikace Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost. Tato multimediální elektronická výuková publikace si klade za cíl seznámení studentů s historickými okolnostmi, formami a projevy výročních obyčejů vyskytujících se především na území Moravy. Analyzuje však také jejich genezí a geografickou lokalizací v průběhu 20. století, stejně tak jako vznik zcela nových festivit v posledních desetiletích. Teoretické materiály jsou zde doplněny o řadu interaktivních map, procvičovací testy a množství odkazů na další literaturu, videozáznamy, a další zdroje informací.
 • 12. 2. 2021
  Byla zveřejněna nová publikace Jak citovat. Tato elektronická výuková publikace je úvodem do problematiky publikační a citační etiky a způsobu vytváření bibliografických citací. Je v ní uvedeno, co je to plagiátorství a jak se mu vyhnout, jak postupovat při parafrázování a doslovném citování a jak vytvářet citace v textu a bibliografické citace. Cílem publikace je seznámit čtenáře s těmito okruhy zejména na praktických příkladech.
 • 6. 2. 2021
  Srdečně Vás zveme na 11. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity. Ústředním tématem příspěvků bude výuka teď a potom. Dozvíte se, jak zajistit kvalitní výuku nejen v lavicích, ale i přes internet. Zjistíte, jakou výzvu představovalo pro učitele online zkoušení či jak přistupovali k elektronické komunikaci se studenty. Prezentovat budou již tradičně odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference bude tento rok netradičně v podobě e-kurzu, který bude zahájen 12. dubna 2021.
  Více informací na stránkách konference.
 • 11. 12. 2020
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované vydání publikace Bodystyling. Tento online výukový materiál se zaměřuje na aerobní cvičební program. Teoretické kapitoly jsou věnovány charakteristice aerobních programů, držení těla, funkčním poruchám pohybového aparátu, didaktice posilovacích lekcí. Praktická část publikace nabízí komplexní zásobník cviků pro posilování jednotlivých svalových skupin s vlastní vahou a s využitím uvedených posilovacích pomůcek.

 Všechny novinky