Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

E-learning na Masarykově univerzitě

Katalog e-learningu

Katalog e-learningu

Katalog používání e-learningu na MU. Jakou elektronickou podporu výuky mají studenti MU právě teď? Které předměty a kteří vyučující e-learning využívají?

Katalog e-learningu       PDF verze

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace

Výukové publikace a e-knihy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2018

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2018 | Starší

Inspirace

Ukázky a metodika

Ukázky a případové studie (PDF), výsledek spolupráce vyučujících (odborný obsah) a techniků (technické zpracování).

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
  PF 2018
 • Srdečně Vás zveme na 8. ročník Open space konference o e-learningu IS MU
  Pozvánka na Open space konferenci o e-learningu IS MU 2018
 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 22. 12. 2017
  Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. http://is.muni.cz/pf2018/
  Vývojový tým IS MU
 • 14. 12. 2017
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. Tato publikace umožňuje nově vyhledávat výklady téměř 450 pojmů využívaných v řízení lidských zdrojů, psychologii práce, personalistice a příbuzných oborech. Nyní také slučuje a propojuje obsah tří knih: Výkladového slovníku řízení lidských zdrojů a dvou dílů Encyklopedie psychologie práce.
 • 27. 11. 2017
  Vývojový tým na základě podnětů od vyučujících přidal několik nových možností nastavení odpovědníků. Nyní je tak například možné nastavit různé kombinace práv a časů pro přístup k odpovědníku. Díky této změně již není třeba, aby vyučující nastavovali pro každý zkušební termín speciální odpovědník. Další úprava pak byla zavedena na základě podnětů ze Střediska Teiresiás, které by pro studenty se specifickými nároky potřebovalo možnost nastavit speciální časové nároky na skládání odpovědníku. K tomu nyní slouží nově přidaná položka "Přidat speciální skupinu práv a časů", která nastavení odpovědníků pro studenty se specifickými nároky umožňuje.
 • 25. 10. 2017
  Zajímavé propojení digitálního světa a přírody ilustruje interaktivní pomůcka, kterou vytvořil doc. Jan Juřica z Farmakologického ústavu Lékařské fakulty ve spolupráci s pracovníky uživatelské podpory IS MU. V rámci přípravy na tradiční výstavu léčivých rostlin vytvořili sadu QR kódů, které byly následně umístěny na informační cedulky jednotlivých rostlin. Zájemci, kteří kódy s pomocí svých mobilních zařízení naskenují, se následně mohou seznámit s detaily o jednotlivých léčivých rostlinách, a to přímo na stránkách Atlasu léčivých rostlin, který doc. Juřica ve spolupráci s pracovníky uživatelské podpory IS MU již dříve vytvořil. Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.
 • 10. 10. 2017
  Zájemcům z řad studentů Masarykovy univerzity i široké veřejnosti byl zveřejněn e-kurz Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické obory. Kurz je koncipován jako studijní opora a kontrolní aparát určený pro studenty všech zdravotnických oborů a jejich pedagogy. Součástí dílčích kapitol je bohatý audio-vizuální materiál, jehož cílem je poukázat na problematické body při poskytování zdravotnické péče a vykreslit abstraktní pojmy v doprovodném učebním textu.
 • 31. 8. 2017
  Byla zveřejněna nová publikace Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků. Tato elektronická výuková publikace představuje zásobník cviků a her využívající některé plavecké pomůcky. Jedná se tak o rozšíření plaveckých didaktik, které s různými obměnami vydalo v českém jazyce několik autorů. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).
 • 16. 8. 2017
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Početní praktikum. Tato sbírka představuje souborný studijní materiál, usnadňující výběr příkladů, pro důkladné procvičení základních matematických medod ve fyzice. Je členěná do dvanácti základních kapitol, doplněných třemi přílohami, určenými zájemcům o širší znalost základů některých důležitých okruhů matematiky, potenciálně využitelných v dalším studiu i ve fyzikální praxi.
 • 27. 7. 2017
  Spustili jsme informační web k osmému ročníku Open space konference o e-learningu, který se uskuteční v únoru 2018. Chcete-li mít zprávy o průběhu příprav, můžete se už nyní předběžně přihlásit. Napíšeme Vám, že už máme přesný termín i téma konference.
 • 23. 6. 2017
  Byla zveřejněna nová publikace Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií. Tato elektronická výuková publikace obsahuje podrobný popis jednotlivých úloh v mikrobiologických cvičeních, a to včetně úvodu do problematiky, interaktivních odkazů na literaturu, zhodnocení výsledků, fotografií a interaktivních testovacích otázek.
 • 19. 6. 2017
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované vydání publikace Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. Publikace se zabývá zkoumáním tématu tzv. „veřejnoprávní recepce“ římského práva, umožňuje pochopení základního proudu evropského právního vývoje, jehož vyvrcholením je podoba současného právního státu. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).
 • 5. 6. 2017
  19. května 2017 byla Radě pro informační technologie MU předložena zpráva ilustrující komplexnost e-learningu v IS MU. Zpráva shrnuje a ilustruje dostupné možnosti v IS MU a aktivity uživatelské podpory IS MU, která se zaváděním technologických inovací a interaktivních prvků do výuky vyučujícím pomáhá.
 • 20. 4. 2017
  Byla zveřejněna nová publikace Početní praktikum. Tato sbírka představuje souborný studijní materiál, usnadňující výběr příkladů, pro důkladné procvičení základních matematických medod ve fyzice.
 • 31. 3. 2017
  Připravili jsme video ohlédnutí za letošním ročníkem Open space konference o e-learningu IS MU. Také jsme zveřejnili výsledky tipovací soutěže a postery z konference. Vše je dostupné na stránkách konference.

 Všechny novinky