Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

E-learning na Masarykově univerzitě

Katalog e-learningu

Katalog e-learningu

Katalog používání e-learningu na MU. Jakou elektronickou podporu výuky mají studenti MU právě teď? Které předměty a kteří vyučující e-learning využívají?

Katalog e-learningu       PDF verze

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace

Výukové publikace a e-knihy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2018

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2018 | Starší

Inspirace

E-learning na MU

Strategie, metodiky a ukázky multimédií ve výuce na Masarykově univerzitě.

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 9. 2. 2018
  V sekci e-learning na MU jsme zaměstnancům Masarykovy univerzity zpřístupnili dokument Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020.
 • 29. 1. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Tato elektronická výuková publikace je zaměřena na rozvoj pohybové gramotnosti v oblasti zdravotně preventivních aktivit, které povedou nejen k prohloubení znalostí, ale i k inspiraci a zatraktivnění výuky. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).
 • 23. 1. 2018
  Byl zveřejněn nový e-kurz Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu. Kurz je otevřen všem zájemcům z řad Masarykovy univerzity, ale i široké veřejnosti.
 • 14. 12. 2017
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. Tato publikace umožňuje nově vyhledávat výklady téměř 450 pojmů využívaných v řízení lidských zdrojů, psychologii práce, personalistice a příbuzných oborech. Nyní také slučuje a propojuje obsah tří knih: Výkladového slovníku řízení lidských zdrojů a dvou dílů Encyklopedie psychologie práce.
 • 27. 11. 2017
  Vývojový tým na základě podnětů od vyučujících přidal několik nových možností nastavení odpovědníků. Nyní je tak například možné nastavit různé kombinace práv a časů pro přístup k odpovědníku, dále na základě podnětů ze Střediska Teiresiás byla přidána možnost nastavit speciální časové nároky na skládání odpovědníku.
 • 25. 10. 2017
  Zajímavé propojení digitálního světa a přírody ilustruje využití tzv. QR kódů umístěných na cedulkách jednotlivých rostlin na výstavě léčivých rostlin. Návštěvníci si pak mohou snadno otevřít doplňující informace v námi připraveném interaktivním atlasu. Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.
 • 10. 10. 2017
  Zájemcům z řad studentů Masarykovy univerzity i široké veřejnosti byl zveřejněn e-kurz Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické obory. Kurz je koncipován jako studijní opora a kontrolní aparát určený pro studenty všech zdravotnických oborů a jejich pedagogy. Součástí dílčích kapitol je bohatý audio-vizuální materiál, jehož cílem je poukázat na problematické body při poskytování zdravotnické péče a vykreslit abstraktní pojmy v doprovodném učebním textu.
 • 31. 8. 2017
  Byla zveřejněna nová publikace Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků. Tato elektronická výuková publikace představuje zásobník cviků a her využívající některé plavecké pomůcky. Jedná se tak o rozšíření plaveckých didaktik, které s různými obměnami vydalo v českém jazyce několik autorů. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).
 • 16. 8. 2017
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Početní praktikum. Tato sbírka představuje souborný studijní materiál, usnadňující výběr příkladů, pro důkladné procvičení základních matematických medod ve fyzice. Je členěná do dvanácti základních kapitol, doplněných třemi přílohami, určenými zájemcům o širší znalost základů některých důležitých okruhů matematiky, potenciálně využitelných v dalším studiu i ve fyzikální praxi.

 Všechny novinky