Přihlášení do IS MU
Recenzováno
Atlas minerálů

Atlas minerálů

Autoři: Vávra, Václav - Štelcl, Jindřich - Losos, Zdeněk

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2013

Výuková pomůcka Atlas minerálů obsahuje základní informace o důležitých minerálech a je připojen soubor originálních fotografií ze světových i českých lokalit. Atlas je pomůckou při studiu minerálů, zejména při jejich poznávání. Řazení atlasu je abecední nebo podle mineralogického systému. Ve vztahu k výuce na MU je pomůcka určena studentům předmětů PřF:G3121, G3121k Poznávání minerálů a hornin, PřF: G1061, G1061k Mineralogie, PřF:G7541, G7541k Mineralogická krystalografie.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Obor: Geologie a mineralogie

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 12. února 2013

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 12. února 2013

ISBN: 978-80-210-6258-0

http://is.muni.cz/elportal/?id=1086579Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX