Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (1. vydání)

Autoři: Benešová, Yvonne

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2013

Výuková publikace se zabývá roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS), která je zdravotnicky i společensky velmi závažné onemocnění. Odhaduje se, že postihuje celosvětově více než 2,5 miliónu lidí a je hlavní příčinou neurologické invalidity mladých dospělých osob. Otázkou zůstává, proč postihuje pouze některé jedince a stejně jako u ostatních autoimunitních chorob, častěji ženy. Bylo zjištěno, že důležitou roli ve vnímavosti k RS hraje genetická predispozice a environmentální faktory. Publikace se zabývá epidemiologií, etiopatogenezí a patofyziologií RS, dále pak faktory přispívající k vyšší predispozici RS u žen a vlivu RS na graviditu. Učební pomůcka je určena studentům předmětů LF:VLNE9x1c, ZLNE0811c Neurologie – cvičení.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 15. dubna 2013

Poslední aktualizované vydání: 2. vydání, 27. června 2013

Novější verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=1102549Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX