Přihlášení do IS MU
Genotoxicita a karcinogeneze

Genotoxicita a karcinogeneze

Autoři: Hofmanová, Jiřina

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2013

Výuková publikace Genotoxicita a karcinogeneze poskytuje základní znalosti o buněčných a molekulárních mechanizmech vzniku a rozvoje nádorových onemocnění. Jsou vysvětlovány genetické a epigenetické příčiny vzniku nádorů a rozvoje metastáz i úloha faktorů životního prostředí. Důraz je kladen zejména na vliv lipidových složek výživy a mechanizmů jejich působení. Pozornost je věnována rovněž možnostem prevence nádorů, diagnostickým metodám a terapii. Výuková pomůcka je určena studentům předmětů PřF:Bi8110 Genotoxicita a karcinogeneze, PřF:Bi6871 Zdravotní rizika.


Vstoupit do publikace   Stáhnout pro mobil nebo tablet (ePub)


Jazyk: čeština

První vydání: 18. října 2013

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 18. října 2013

http://is.muni.cz/elportal/?id=1126513Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX