Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Pravděpodobnost a statistika II

Recenzováno
Pravděpodobnost a statistika II

Pravděpodobnost a statistika II

Autoři: Forbelská, Marie - Koláček, Jan

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2013

Výuková publikace Pravděpodobnost a statistika II popisuje náhodný výběr a základní výběrové charakteristiky, dále obsahuje stručný přehled z teorie odhadu. Zabývá se vlastnostmi bodových odhadů, zejména nestranností a konzistencí, zmínka je též o postačujících statistikách a regulárních odhadech a také jsou popsány některé metody bodových odhadů. Dále jsou studovány intervalové odhady parametrů, zejména normálního rozdělení a také odhady založené na centrální limitní větě. V návaznosti na tuto problematiku pokračuje testováním hypotéz. Závěr je věnován regresní analýze. Většina tvrzení je přímo dokázána, některé složitější pasáže se odkazují na literaturu. Zkoumaná problematika je demonstrována na příkladech se snahou o lepší srozumitelnost textu. Publikace je určena zejména pro studenty předmětu PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Obor: Obecná matematika

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 22. listopadu 2013

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 22. listopadu 2013

ISBN: 978-80-210-6711-0

http://is.muni.cz/elportal/?id=1130309Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX