Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Biogeografie

Recenzováno
Biogeografie

Biogeografie (2. vydání)

Autoři: Divíšek, Jan - Culek, Martin

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2013

Druhé rozšířené vydání elektronické výukové publikace Biogeografie se snaží čtenáři poskytnout všechny potřebné informace k základní orientaci v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. Publikace je určena jednak studentům předmětu PřF:Z0005 Biogeografie, který je vyučován na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity, ale i všem ostatním zájemcům o tuto disciplínu na pomezí biologie a geografie. Druhé vydání rozšiřuje původní interaktivní studijní pomůcku Biogeografie o nová témata jako např. geografie biodiverzity, historická biogeografie, biogeografie v ochraně přírody aj. Součástí publikace i nadále zůstávají tři biogeografické atlasy vybraných druhů rostlin, živočichů a společenstev České republiky. Toto nové vydání vzniklo v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0222), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 28. prosince 2010

Poslední aktualizované vydání: 2. vydání, 11. prosince 2013

ISBN: 978-80-210-6801-8

Starší verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=1136154Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX