Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením

Recenzováno
Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením

Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením

Autoři: Opatřilová, Dagmar

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2014

Výuková publikace Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením je určena studentům oboru somatopedie (PdF:SP7BK_RMO, SP_RMO Reedukace mozkové obrny) a klade si za cíl sumarizovat a vysvětlit základní pojmy sledované problematiky, popsat speciální didaktiky a metodiky při nácviku a rozvoji grafomotoriky a psaní u cílové skupiny, dále pak prezentovat možné intervence a kompenzace. Studijní pomůcka by měla usnadnit orientaci v daném okruhu problémů, pomoci studentům a speciálním pedagogům řešit obtíže při speciálněpedagogické diagnostice a následné intervenci v oblasti grafomotoriky a psaní.


Vstoupit do publikace   Stáhnout pro mobil nebo tablet (ePub)


Fakulta: Pedagogická fakulta

Obor: Pedagogika a školství

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 24. března 2014

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 24. března 2014

ISBN: 978-80-210-6769-1

http://is.muni.cz/elportal/?id=1173211Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX