Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Paleogenetika člověka

Recenzováno
Paleogenetika člověka

Paleogenetika člověka

Autoři: Lízal, Pavel

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2014

Výuková publikace Paleogenetika člověka seznamuje s poznatky o evoluci moderního člověka, které byly získány studiem současných a archaických populací člověka propojením antropologických, populačně-genetických a molekulárně-biologických přístupů. Cílem je snaha o odpovězení otázek: Kdo jsme a odkud pocházíme? Kdo byl náš předek? Kdy a kde žil? Jak velká byla zakladatelská populace moderního člověka? Jak jsme osídlili svět? Kdo byli Neandrtálci a Děnisované? Pomůcka slouží pro podporu výuky předmětu PřF:Bi6290 Paleogenetika člověka.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 21. července 2014

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 21. července 2014

ISBN: 978-80-210-7085-1

http://is.muni.cz/elportal/?id=1193128Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX