Přihlášení do IS MU
Recenzováno
Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením

Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením

Autoři: Opatřilová, Dagmar - Zámečníková, Dana

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2014

Výuková publikace Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením je zaměřena na jedince s tělesným postižením a je věnována zejména oblasti rozvoje hybnosti jako předpokladu komplexní péče a podpory o tyto jedince. Komplexně zpracovává několik klíčových oblastí, které spolu navzájem souvisí a jejichž podpora a rozvoj je nezbytná k naplnění cílů ucelené péče. Text se orientuje převážně na praktické otázky podpory a jejich zapojení do každodenního života. Učební pomůcka je především určena pro studenty předmětů PdF:SP7BK_RMO, SP_RMO Reedukace mozkové obrny, SP4MP_SPEV, SPSMP_SPEV Edukace jedinců s více vadami, SPSMK_S4b2 Edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami, SP4MK_S4b2 Edukace jedinců s více vadami.


Vstoupit do publikace   Stáhnout pro mobil nebo tablet (ePub)


Fakulta: Pedagogická fakulta

Obor: Pedagogika a školství

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 17. prosince 2014

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 17. prosince 2014

ISBN: 978-80-210-7611-2

http://is.muni.cz/elportal/?id=1213559Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX