Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Úvod do studia novořečtiny

Recenzováno
Úvod do studia novořečtiny

Úvod do studia novořečtiny

Autoři: Kulhánková, Markéta - Sumelidu, Simone

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2015 http://elportal.cz/publikace/novorectina

Výuková publikace Úvod do studia novořečtiny předkládá stručný přehled vývoje řeckého jazyka a literatury od nejstarších dob po současnost a uvádí do základů novořecké filologie. Pokouší se nastínit základní vývojové tendence, zasadit je do širšího historického a kulturního kontextu a seznámit čtenáře a čtenářky se základní terminologií oboru. Je doplněna antologií ukázek z literárních děl v originále a překladu do češtiny nebo do angličtiny, na závěr je zařazen seznam všech překladů z byzantské a novořecké literatury do češtiny a seznam doporučené studijní literatury. Výuková pomůcka je určena začínajícím studentům a studentkám oboru Novořecký jazyk a literatura, případně dalším zájemcům o obor, a představuje pomocný výukový materiál pro kurzy FF:REBcA13 Úvod do studia novořečtiny, FF:MED11 Řecká literatura středověku a novověku. Publikace je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub formát).


Vstoupit do publikace   Stáhnout pro mobil nebo tablet (ePub)


Fakulta: Filozofická fakulta

Obor: Jazykověda

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 25. února 2015

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 25. února 2015

ISBN: 978-80-210-7840-6, 978-80-210-7989-2 (epub)

Předmětová hesla: současné ŘeckoantikaByzancfilologiečítanka

http://is.muni.cz/elportal/?id=1227890Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX