Přihlášení do IS MU
Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (1. vydání)

Autoři: Dumková, Jana

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2016 http://elportal.cz/publikace/tem

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů postupně představuje jednotlivé orgánové systémy tak, jak jsou vyučovány v rámci předmětu Histologie a embryologie I a II (LF:aVLHE0221c/p, VLHE0221c/p, aZLHE0221c/p, ZLHE0221c/p, VLHE0322c/p, ZLHE0322c/p). Elektronově mikroskopické snímky vybraných orgánů jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas je zpracován v české a anglické verzi a je skvělou pomůckou pro získání ucelených informací o ultrastruktuře buněk a tkání a pro pochopení jedinečnosti každé buňky.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Lékařská fakulta

Obor: Ostatní lékařské obory

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 21. března 2016

Poslední aktualizované vydání: 2. vydání, 13. února 2019

Novější verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=1339644Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX