Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Korelačná analýza v systéme STATISTICA

Recenzováno
Korelačná analýza v systéme STATISTICA

Korelačná analýza v systéme STATISTICA

Autoři: Budíková, Marie - Železňáková, Ester

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2018 http://elportal.cz/publikace/korelacna-analyza

Výuková publikace Korelačná analýza v systéme STATISTICA se věnuje jednoduché korelační analýze, kde první část poukazuje na základní typy závislosti mezi náhodnými veličinami. Druhá část se zaměřuje na způsoby měření lineární závislosti prostřednictvím korelačních koeficientů, z nichž vycházejí testy nezávislosti náhodných veličin. Řešení úloh je vždy provedeno dvěma způsoby: ručně a s využitím systému STATISTICA. Postupy v systému STATISTICA jsou prezentovány formou videotutoriálů a interaktivních tutoriálů. Učebnice je určena studentům předmětu PřF: M6130 Výpočetní statistika (jaro 2018) a PřF:MAS01 a MAS02 Aplikovaná statistika I a II.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 10. října 2018

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 10. října 2018

ISBN: 978-80-210-9202-0

http://is.muni.cz/elportal/?id=1413927Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX