Přihlášení do IS MU
Jak citovat: citační styly

Jak citovat: citační styly

Autoři: Kratochvíl, Jiří - Sejk, Petr - Vašíček, Filip - Plch, Lukáš - Bačovská, Jana - Šebestová, Eliška - Křivánek, Petr

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2022 http://elportal.cz/publikace/citacni-styly

Elektronická publikace Jak citovat: citační styly obsahuje pokyny k citování podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, APA, Vancouver apod.). Pro každý citační styl jsou vždy uvedeny pokyny k zápisu jednotlivých údajů v bibliografické citaci, k formátování citací v textu a soupisu literatury. Pro vybrané typy dokumentů jsou uvedeny vzory bibliografických citací s příklady včetně vizualizace, ze kterých částí publikací se údaje do citace přebírají. Publikace je určena studentům předmětu LF: DSVIz01 Získávání vědeckých informací,  LF: VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu, LF: EMIZ0311s Práce s informačními zdroji - seminář a PřF: Bi4080 Metodika vědecké práce v mikrobiologii.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 22. července 2022

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 22. července 2022

http://is.muni.cz/elportal/?id=1875189Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX