Přihlášení do IS MU
Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií

Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií

Autoři: Horáková, Danuška - Němec, Miroslav - Szostková, Monika

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007

Učební text Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií je tvořen popisem metod a postupů, které lze považovat za esenciální při studiu fyziologie mikroorganismů. Některé úlohy mohou být snadno využity v oblasti biochemie a molekulární biologie, tedy v oborech, které běžně využívají k získání nových poznatků jednoduché a rychle rostoucí mikroorganismy. Navržené postupy navazují na přednášku Fyziologie bakterií (Bi7030c) a prohlubují technické dovednosti získané v praktiku z obecné mikrobiologie.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Obor: Fyziologie

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 22. února 2007

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 22. února 2007

http://is.muni.cz/elportal/?id=713185Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX