Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Rodinné právo

Rodinné právo

Rodinné právo (1. vydání)

Autoři: Králíčková, Zdeňka

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007

Účelem prezentací Rodinné právo je poskytnout studentům přehled o základních institutech tohoto základního pilíře soukromého práva, především v rámci přednášek předmětu Rodinné právo (MP509Zk). Prezentace – s ohledem na schématičnost – nemohou nahradit přednášky samé, ani učebnici rodinného práva. Jde-li o jejich zaměření, pozornost je soustředěna zejména na statusové otázky (mateřství, otcovství a osvojení, jde-li o dítě, a rozvod, jde-li o manžele) a na jejich dopad do majetkové sféry (výživné).


Vstoupit do publikace


Fakulta: Právnická fakulta

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 20. listopadu 2007

Poslední aktualizované vydání: 4. vydání, 23. dubna 2012

http://is.muni.cz/elportal/?id=727954Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX