Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Fonetika a fonologie

Fonetika a fonologie

Fonetika a fonologie (3. vydání)

Autoři: Krčmová, Marie

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2009

Výukové dílo Fonetika a fonologie je novým vydáním textu Fonetika zveřejněného na Elportále. Oproti starší verzi byly rozšířeny a prohloubeny výklady o fonologii a o transkripci, kde přibyl zejména přehled vztahu mezi mezinárodní transkripcí a obvyklým českým záznamem. Kromě toho byl text revidován, opraveny nedostatky a omyly vzniklé při původním zpracování a doplněny výklady tam, kde se při zkoušení studentů ukázalo, že byly pro ně formulace málo přehledné. Předložený multimediální text obsahuje základní teoretická poučení o obecných pojmech fonetiky a fonologie s ohledem na potřeby filologického studia, a to na úrovni nejnovějších poznatků oborů u nás i ve vyspělých zemích. Výklad je doplněn úkoly pro samostatnou práci studentů. Učební text podobného obsahu a zaměření není dostupný na žádné vysoké škole u nás a nelze nalézt ani žádnou monografii, v níž by bylo téma podobným způsobem zpracováno. Text je používán v předmětu Úvod do fonetiky a fonologie v různých filologiích, na FF MU zejména pro obecnou jazykovědu (OJ103), germanistiku (OJ103a), anglistiku (AJ02002), romanistiku (ROMIB008) a niederlandistiku (NI01_02).


Vstoupit do publikace


Fakulta: Filozofická fakulta

Obor: Jazykověda

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 3. května 2007

Poslední aktualizované vydání: 3. vydání, 2. listopadu 2009

Předmětová hesla: filologielingvistikajazykovědafonetikafonologie

http://is.muni.cz/elportal/?id=852835Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX