Přihlášení do IS MU
Recenzováno
Dějiny filosofie II

Dějiny filosofie II

Autoři: Petrželka, Josef

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010

Překládaný text Dějiny filosofie II je výukovým materiálem pro stejnojmenný kurz (PH1202, PHK1202), který představuje druhou část cyklu dějin filosofie v rámci bakalářského studia na Katedře filosofie Filozofické fakulty. Obsah kurzu i tohoto textu navazuje na Dějiny filosofie I a zahrnuje období od helénismu až po vrcholný středověk. Seznamuje studenty s hlavními postavami (např. Epikúros, Plótínos, Augustinus, Boëthius, Anselm z Canterbury, Petr Abélard, Tomáš Akvinský), problémy (např. důkazy existence Boha, univerzálie, spor o dialektiku) a vývojovými tendencemi (především proměny recepce Platónova a Aristotelova myšlení) ve filosofii 4. st. př. n. l. až 14. st. n. l.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Filozofická fakulta

Obor: Filosofie a náboženství

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 6. října 2010

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 6. října 2010

http://is.muni.cz/elportal/?id=901291Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX