Přihlášení do IS MU
Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I

Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I (2. vydání)

Autoři: Zemánek, Petr - Hasil, Petr

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010 http://elportal.cz/publikace/matematicka-analyza

V uvedené publikaci Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I je zpracováno řešení 313 příkladů z diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné (výpočet limit posloupností a funkcí přímými úpravami i pomocí l'Hospitalova pravidla, výpočet derivace, vyšetřování průběhu funkce, aplikace diferenciálního počtu ve slovních úlohách, užití diferenciálu funkce, Taylorova věta a Taylorův polynom) a také 144 úloh z integrálního počtu funkcí jedné proměnné (základní integrační metody, integrace racionální lomené funkce, určitý integrál, nevlastní integrály, aplikace integrálního počtu v geometrii a ve fyzice). Tyto příklady pokrývají praktickou část předmětů PřF: M1100: Matematická analýza I a M1101: Matematická analýza I.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Obor: Obecná matematika

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 12. října 2010

Poslední aktualizované vydání: 3. vydání, 27. dubna 2012

Starší verze publikace:
Novější verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=910334Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX