Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Volný způsob běhu na lyžích – technika, metodika

Recenzováno
Volný způsob běhu na lyžích – technika, metodika

Volný způsob běhu na lyžích – technika, metodika

Autoři: Korvas, Pavel

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Multimediální učebnice Volný způsob běhu na lyžích – technika, metodika pro výuku běhu na lyžích tvoří 6 kapitol se zaměřením na volný způsob běhu. Výukový program obsahuje informační, historickou a propagační část o běhu na lyžích volnou technikou, zjednodušený biomechanický rozbor, popis techniky a metodiku nácviku volného způsobu běhu. Textová část je doplněna videosekvencemi, které znázorňují jak jednotlivé techniky bruslení na lyžích, tak i metodické prvky v různém terénu a jsou doplněny mluveným komentářem. Tato multimediální učebnice navazuje na publikaci Běh na lyžích – Volný způsob běhu. Výukový program je využíván v předmětech FSpS: bp/bk1012 Lyžování A, bp/bk1013 Lyžování B; sbp/sbk 207 Specializace I - Běžecké lyžování, sbp/sbk 208 Specializace II - Běžecké lyžování; sbp/sbk 209 Specializace III - Běžecké lyžování; bp513 Teorie a didaktika lyžování, bp514 Zkouška z lyžování; np1010 Teorie a didaktika lyžování; np1109 Zkouška z lyžování. Dále pak je výukový program určen při vzdělávání trenérů běhu na lyžích v rámci CŽV: Licence A, Licence B, Licence C - specializace Běh na lyžích a také pro zkvalitnění výuky studentů obligatorní TV na zimních kurzech p836, p996 - Zimní výcvikový kurz.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 21. ledna 2011

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 21. ledna 2011

http://is.muni.cz/elportal/?id=921891Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX