Přihlášení do IS MU
Terminologie tělesných cvičení

Terminologie tělesných cvičení

Autoři: Šimberová, Dagmar - Svobodová, Lenka - Vaculíková, Pavlína

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Učební podpora Terminologie tělesných cvičení obsahuje základní odborné definice vědního oboru kinantropologie. Učební materiál nabízí odborné názvy, specifické pojmy a k tomu odpovídající pohybové tvary s používaným popisem v tělovýchovně sportovním verbálním projevu. Vychází ze systematiky tradičních forem tělesných cvičení prováděných zejména jednotlivcem a utříděných na polohy těla a jeho částí a druhů pohybů. Tyto polohy a pohyby jsou definovány jako cvičení prostná. Výuková pomůcka je cílena jak pro bakalářské, tak magisterské studium tělesné výchovy a sportu a příbuzných oborů. Zejména určena pro předměty FSpS: Odborná terminologie (bp1006, bk1006), Základní gymnastika (bp1007, bk1007), Rytmická gymnastika (bp1008, bk1008), Všeobecná gymnastika (np1009, nk1009), Teorie a didaktika gymnastiky a tance (np1113, nk1113).


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 3. května 2011

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 3. května 2011

http://is.muni.cz/elportal/?id=936375Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX