Přihlášení do IS MU
Recenzováno
Pravidla psaní odborného článku

Pravidla psaní odborného článku

Autoři: Kratochvíl, Jiří

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Publikace Pravidla psaní odborného článku popisuje průběh publikačního procesu u odborného článku s cílem seznámit začínající autory především z lékařských oborů s obecnými doporučeními pro výběr časopisu, v němž plánují publikovat, strukturou odborného článku, časovou osou recenzního řízení a možnými příčinami zamítnutí textu nebo jeho vrácení k přepracování. V případě struktury odborného článku jsou vyjmenovány jeho jednotlivé části v souvislosti se základními formálními doporučeními pro jejich psaní. Cílem publikace je poskytnout začínajícím autorům přehled základních formálních pravidel psaní odborného článku, jejichž dodržením mohou snížit riziko zamítnutí článku nebo jeho vrácení k přepracování. Publikace je především určena čtenářům z lékařských oborů a byla vytvořena do výuky předmětů LF:DSVIz01 Získávání vědeckých informací, LF:VSIV021 Informační výchova, LF:BAIV031, BPIV031 Kurz informačního vzdělávání a FSpS:v2045 Informační výchova.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 16. září 2011

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 16. září 2011

ISBN: 978-80-210-5922-1

http://is.muni.cz/elportal/?id=950242Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX