Přihlášení do IS MU
Metodika tvorby bibliografických citací

Metodika tvorby bibliografických citací (2. vydání)

Autoři: Kratochvíl, Jiří - Sejk, Petr - Eliášová, Věra - Stehlík, Marek

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011 http://elportal.cz/publikace/bibliograficke-citace

Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR) a návod k užívání správce publikační činnosti ResearcherID. Učební pomůcka je využívána ve výuce předmětů LF:DSVIz01 Získávání vědeckých informací, VSIV021 Informační výchova, BAIV031 Kurz informačního vzdělávání, BPIV031 Kurz informačního vzdělávání, PřF:XK010 Informační výchova a FSpS:bp804 Informační výchova. První vydání této publikace bylo oceněno Cenou INFORUM 2011.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 2. září 2010

Poslední aktualizované vydání: 2. vydání, 18. října 2011

Starší verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=954043Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX