Přihlášení do IS MU
Recenzováno
Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I

Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I (3. vydání)

Autoři: Zemánek, Petr - Hasil, Petr

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2012 http://elportal.cz/publikace/matematicka-analyza

Výuková publikace Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I obsahuje řešení 313 příkladů z diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné (výpočet limit posloupností a funkcí přímými úpravami i pomocí l'Hospitalova pravidla, výpočet derivace, vyšetřování průběhu funkce, aplikace diferenciálního počtu ve slovních úlohách, užití diferenciálu funkce, Taylorova věta a Taylorův polynom) a také 144 úloh z integrálního počtu funkcí jedné proměnné (základní integrační metody, integrace racionální lomené funkce, určitý integrál, nevlastní integrály, aplikace integrálního počtu v geometrii a ve fyzice). Tato sbírka je primárně určena pro předměty PřF:M1100 a M1101 Matematická analýza I, ale je také plně použitelná ve všech předmětech, ve kterých jsou probírány základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Obor: Obecná matematika

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 12. října 2010

Poslední aktualizované vydání: 3. vydání, 27. dubna 2012

ISBN: 978-80-210-5882-8

http://is.muni.cz/elportal/?id=980552Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX