Přihlášení do IS MU
Katalog e-learningu

Katalog e-learningu

Katalog používání e-learningu na MU. Jakou elektronickou podporu výuky mají studenti MU právě teď? Které předměty a kteří vyučující e-learning využívají?

Katalog e-learningu       PDF verze

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému. Vybrané kurzy jsou recenzované a mají přidělené ISBN.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace

Výukové publikace a e-knihy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2020

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2020 | Starší

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • E-kurzy
  E-kurzy pro veřejnost
 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 17. 3. 2020
  Nově zveřejněná a průběžně aktualizovaná online pomůcka Možnosti distanční výuky: Tipy, rady a návody pro učitele, jak realizovat distanční výuku si klade za cíl pomoci pedagogům (nejen) v těchto komplikovaných časech bez možnosti kontaktní výuky. Naleznou zde jak návody na užívání různých programů usnadňujících distanční výuku, tak také zkušenosti dalších učitelů z celé Masarykovy univerzity či odkazy na důležité univerzitní dokumenty týkající se aktuální situace.
 • 31. 1. 2020
  Byla zveřejněna nová publikace Právo duševního vlastnictví. Tento elektronický výukový materiál zpracovává problematiku práv průmyslových, autorských práv, jejich ochrany a licencování. Publikace je také doplněna seznamem potřebných zdrojů.
 • 5. 12. 2019
  Byla zveřejněna nová publikace Senioři tančí. Tato výuková publikace prezentuje tance jako vhodné pohybové aktivity pro udržování zvyšování úrovně funkční zdatnosti a kognitivních funkcí u osob seniorského věku. Obsahuje videodokumetnaci několika tanců, podrobný popis metodických a didaktických postupů využívaných při výuce tance. Spolu s webovou verzí byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.
 • 18. 9. 2019
  V posledních dnech byly zveřejněny dvě nové publikace.
  Multimediální učebnice GramCat: Morfologie současné katalánštiny se zabývá katalánskou morfologií a výslovností a je doplněna o řadu interaktivních cvičení. Jedná se o vůbec první a o doposud jedinou publikaci pojednávající o katalánském tvarosloví v češtině. Příručka je navíc doplněna o přehled výslovnosti, který obsahuje užitečné nahrávky usnadňující osvojování fonetických zvláštností tohoto jazyka. Morfologická část pak ve 12 kapitolách podrobně a systematicky zpracovává jednotlivé jazykové jevy, které odpovídají této kategorii. Spolu s webovou verzí byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.
  Výuková publikace International Commercial Arbitration pokrývá klíčová témata mezinárodní obchodní arbitráže (prameny, arbitrabilitu, rozhodčí smlouvu, rozhodné právo atd.).
 • 9. 9. 2019
  Byla zveřejněna nová publikace Základy suché přípravy v plavání. Tento výukový materiál představuje zásobník cviků specifických pro suchou přípravu v plaveckých sportech. Jeho cílem je tak především doplnění již publikovaných zásobníků cvičení pro začínající i pokročilé plavce ve vodě o cviky z oblasti suché přípravy.
 • 2. 9. 2019
  Byla zveřejněna nová publikace Abeceda pohybové aktivity dětí. Tato multimediální učebnice přibližuje a zdůrazňuje pohyb dítěte jako jednu ze základních životních potřeb dětského organizmu. Propojuje vybraná teoretická a didaktická témata tělesné výchovy a výchovy dětí k pohybové aktivitě s praktickými videoukázkami a fotodokumentacemi ze školní i mimoškolní praxe a je zaměřena na utváření celkového pohybového režimu dětí ve škole i mimo školu.
 • 2. 9. 2019
  Byla zveřejněna nová publikace Gymnastika dětí hravě i metodicky. Tato elektronická výuková publikace obsahuje obecný popis gymnastických disciplín, techniku provedení, metodický postup, dopomoc a záchranu, chyby a varianty provedení. Vložené hry, motivace a činnosti umožní učitelům i žákům zpříjemnit nácvik konkrétních gymnastických prvků. Multimediální publikace přináší základní informace k provedení gymnastických prvků doplněné fotografiemi a videozáznamy.
 • 27. 8. 2019
  Byla zveřejněna nová publikace Metodika a didaktika vzpírání. Tato metodická pomůcka obsahuje didaktiku sportu, která by měla sloužit jako praktický přehled aplikovatelný pro trenéry všech sportů se zaměřením na vzpírání jako sport vč. pravidel a systému soutěží. Velká část publikace je věnována popisu technik trhu a nadhozu z několika možných pohledů. Spolu s webovou verzí byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.
 • 22. 8. 2019
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované vydání publikace Zdravotně preventivní pohybové aktivity. V rámci aktualizace byl tento výukový materiál doplněn o jeho anglickou verzi (Physical Activities for Prevention and Health Promotion) vhodnou pro výuku zahraničních studentů, případně mezinárodní využití. Obě jazykové verze jsou k dispozici také pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

 Všechny novinky