Přihlášení do IS MU
Katalog e-learningu

Katalog e-learningu

Katalog používání e-learningu na MU. Jakou elektronickou podporu výuky mají studenti MU právě teď? Které předměty a kteří vyučující e-learning využívají?

Katalog e-learningu       PDF verze

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace

Výukové publikace a e-knihy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2018

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2018 | Starší

Inspirace

E-learning na MU

Strategie, metodiky a ukázky multimédií ve výuce na Masarykově univerzitě.

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 21. 3. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Hormonální jóga, a to jak v českém, tak anglickém jazyce. Tento výukový materiál vychází z nejnovějších poznatků a aktuálních trendů v oblasti cvičení Body and Mind. Teoretická část pojednává o endokrinní a rozmnožovací soustavě a o konkrétních poruchách a obtížích, jež hormonální jóga může ovlivňovat. Praktická část nabízí zásobník dechových technik, ásan, relaxačních a meditačních technik, jejichž praktikování může přispívat k harmonizaci hormonálních hladin lidského těla.
 • 9. 2. 2018
  V sekci e-learning na MU jsme zaměstnancům Masarykovy univerzity zpřístupnili dokument Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020.
 • 29. 1. 2018
  Byla zveřejněna nová publikace Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Tato elektronická výuková publikace je zaměřena na rozvoj pohybové gramotnosti v oblasti zdravotně preventivních aktivit, které povedou nejen k prohloubení znalostí, ale i k inspiraci a zatraktivnění výuky. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).
 • 23. 1. 2018
  Byl zveřejněn nový e-kurz Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu. Kurz je otevřen všem zájemcům z řad Masarykovy univerzity, ale i široké veřejnosti.
 • 14. 12. 2017
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. Tato publikace umožňuje nově vyhledávat výklady téměř 450 pojmů využívaných v řízení lidských zdrojů, psychologii práce, personalistice a příbuzných oborech. Nyní také slučuje a propojuje obsah tří knih: Výkladového slovníku řízení lidských zdrojů a dvou dílů Encyklopedie psychologie práce.
 • 27. 11. 2017
  Vývojový tým na základě podnětů od vyučujících přidal několik nových možností nastavení odpovědníků. Nyní je tak například možné nastavit různé kombinace práv a časů pro přístup k odpovědníku, dále na základě podnětů ze Střediska Teiresiás byla přidána možnost nastavit speciální časové nároky na skládání odpovědníku.
 • 25. 10. 2017
  Zajímavé propojení digitálního světa a přírody ilustruje využití tzv. QR kódů umístěných na cedulkách jednotlivých rostlin na výstavě léčivých rostlin. Návštěvníci si pak mohou snadno otevřít doplňující informace v námi připraveném interaktivním atlasu. Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.
 • 10. 10. 2017
  Zájemcům z řad studentů Masarykovy univerzity i široké veřejnosti byl zveřejněn e-kurz Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické obory. Kurz je koncipován jako studijní opora a kontrolní aparát určený pro studenty všech zdravotnických oborů a jejich pedagogy. Součástí dílčích kapitol je bohatý audio-vizuální materiál, jehož cílem je poukázat na problematické body při poskytování zdravotnické péče a vykreslit abstraktní pojmy v doprovodném učebním textu.
 • 31. 8. 2017
  Byla zveřejněna nová publikace Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků. Tato elektronická výuková publikace představuje zásobník cviků a her využívající některé plavecké pomůcky. Jedná se tak o rozšíření plaveckých didaktik, které s různými obměnami vydalo v českém jazyce několik autorů. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

 Všechny novinky