angličtinaPřihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

E-kurzy

Python pro středoškoláky

Fakulta informatiky
„Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- Prakticky ovládat syntaxi, sémantiku a programovací konvence jazyka Python;
- Využít možnosti knihovny Pygame pro tvorbu her s grafickým rozhraním;
- Číst a psát programy v rozsahu stovek řádků kódu;
- Pracovat na vlastních programovacích projektech (samostatně nebo v tímu) a prezentovat je;
- Vysvětlit možnosti a použití dalších moderních jazyků;“
Přihlásit se do kurzu
0 lekcí 0 hod zdarma

Obrázek kurzu

Lektoři

Osnova kurzu

 • Kurz bude probíhat jednou týdně v období od 14.2.2018 až do 18.4.2018 (10 lekcí) vždy ve středu v čase 16:00–18:00 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, v počítačové učebně A215 (není tedy potřeba vlastní počítač) pro maximálně 20 účastníků.
 • Obsah jednotlivých lekcí je následovný:
 • 1. Instalace nástrojů, proměnné, podmínky, cykly, funkce, základní syntaktické konstrukce
 • 2. Řetězce, datové struktury, objekty, stredně pokročilé syntaktické konstrukce
 • 3. Principy knihovny Pygame, demo programování, pochopení a úprava kódu hotové hry Pexeso
 • 4. Tvorba hry Fifteen
 • 5. Tvorba hry Fifteen
 • 6. Tvorba hry Snake, výběr projektů (samostatně nebo v tímu)
 • 7. Práce na projektech, konzultace
 • 8. Práce na projektech, konzultace
 • 9. Práce na projektech, konzultace, jiné programovací jazyky
 • 10. Prezentace projektů, zdroje pro další rozvoj v programování

Více o kurzu

Literatura
  doporučená literatura
 • Sweigart, Albert. Making Games with Python & Pygame. CreateSpace, 2012. Dostupné z: https://inventwithpython.com/.
Výukové metody
- Demonstrační programování lektorů (vyučující programují naživo, přičemž kód zároveň komentují a vysvětlují jeho fungování),
- Samostatné anebo párové programování studentů
- Práce na vlastním projektu (samostatně nebo v tímu o 2--3 lidech) a jeho prezentace spolužákům
- Aktivity podporující týmovou spolupráci a reflexi vlastního učení
- Domácí samostudium (dobrovolné, ale doporučené)
Metody hodnocení
Aktivní účast, práce na projektech

Informace o publikaci

Kurz bude probíhat jednou týdně v období od 14.2.2018 až do 18.4.2018 (10 lekcí) vždy ve středu v čase 16:00–18:00 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně (FI MU) pod vedením lektorů, kteří na FI MU vyučují programování v Pythonu.