angličtinaPřihlášení do IS MU

Python pro středoškoláky

Fakulta informatiky
„Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- prakticky ovládat syntaxi, sémantiku a programovací konvence jazyka Python;
- využít možnosti knihovny Pygame pro tvorbu her s grafickým rozhraním;
- číst a psát programy v rozsahu stovek řádků kódu;
- pracovat na vlastních programovacích projektech (samostatně nebo v týmu) a prezentovat je;
- vysvětlit možnosti a použití dalších moderních jazyků.“
0 lekcí 0 hod. zdarma
Obrázek kurzu

Lektoři

Osnova kurzu

 • Aktuální běh kurzu naleznete na https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/PYTH_P19.
 • Kurz bude probíhat jednou týdně v období od 7. 10. 2019 až do 16. 12. 2019 (10 lekcí) vždy v pondělí v čase 16:00–18:00 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, v učebně A415 (není tedy potřeba vlastní počítač) pro maximálně 24 účastníků.
 • Obsah jednotlivých lekcí je následovný:
 • 1. Instalace nástrojů, proměnné, podmínky, cykly, funkce, základní syntaktické konstrukce
 • 2. Řetězce, datové struktury, objekty, středně pokročilé syntaktické konstrukce
 • 3. Principy knihovny Pygame, demo programování, pochopení a úprava kódu hotové hry Pexeso
 • 4. Tvorba hry Fifteen
 • 5. Tvorba hry Fifteen
 • 6. Tvorba hry Snake, výběr projektů (samostatně nebo v týmu)
 • 7. Práce na projektech, konzultace
 • 8. Práce na projektech, konzultace
 • 9. Práce na projektech, konzultace, jiné programovací jazyky
 • 10. Prezentace projektů, zdroje pro další rozvoj v programování Obsah jednotlivých lekcí se může ještě mírně změnit.

Více o kurzu

Literatura
  doporučená literatura
 • Sweigart, Albert. Making Games with Python & Pygame. CreateSpace, 2012. Dostupné z: https://inventwithpython.com/.
Výukové metody
- Demonstrační programování lektorů (vyučující programují naživo, přičemž kód zároveň komentují a vysvětlují jeho fungování),
- Samostatné anebo párové programování studentů
- Práce na vlastním projektu (samostatně nebo v týmu o 2–3 lidech) a jeho prezentace spolužákům
- Aktivity podporující týmovou spolupráci a reflexi vlastního učení
- Domácí samostudium (dobrovolné, ale doporučené)
Metody hodnocení
Aktivní účast, práce na projektech

Informace o publikaci

Kurz bude probíhat jednou týdně v období od 7. 10. 2019 až do 16. 12. 2019 (10 lekcí) vždy v pondělí v čase 16:00–18:00 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, v učebně A415 (není tedy potřeba vlastní počítač) pro maximálně 24 účastníků.