ADP

adenozindifosfát

ANP (AT)

"anaerobní práh" (anaerobic threshold)

ATP

adenozintrifosfát

CP

kreatinfosfát

DF

minutová dechová frekvence

EF

ejekční frakce

EDV

objem levé komory na konci diastoly

ERV

exspirační rezervní objem

ESV

objem levé komory na konci systoly

IRV

inspirační rezervní objem

LA

laktát

Q

minutový srdeční výdej

Qs (SV)

systolický objem

MET

spotřeba energie v klidu vsedě (metabolic multiple)

RER

poměr respirační výměny (VCO2:VO2)

RPE

subjektivní pocit namáhavosti zátěže (rating of perceived exertion)

RPP

SF.TKs.100-1 – dvojprodukt (rate . pressure product)

RQ

respirační kvocient

SF

srdeční frekvence

SI

srdeční index

SV

systolický objem

TK

krevní tlak

TKd

diastolický krevní tlak

TKs

systolický krevní tlak

VCO2

objem vydýchaného CO2

VE

exspirační minutová ventilace

VE/VCO2

ventilační ekvivalent CO2

VE/VO2

ventilační ekvivalent O2

VO2

objem příjmu O2

VO2 max (VO2 peak)

maximální dosažený (vrcholový) objem příjmu O2

VT

dechový objem

1 – RM

metoda určení intenzity zátěže ve fázi posilování (one repetition maximum)

 
Jiří Jančík, Eva Závodná, Martina Novotná, Fakulta sportovních studií MU
tech. spolupráce: Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU, Brno 2006