Zimní turistika na sněžnicích
PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Jan Došla, PhD.
úvodpoužitá a doporučená literatura pro zimní turistiku

Použitá a doporučená literatura pro zimní turistiku

 

 1. Blahutová,A.,Pach,M.,Zaťko,J. (2004) Vybrané aspekty pohybových aktivít vo voĺnom čase adolescentov. In.Vplyv šporových aktivít v prírodě na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže.FTVŠ UK, Bratislava, s 12-18.

 2. Došla,J.(2004) Orientační běh, orientační hry a možnosti jejich využití na sportovních kurzech. In Outdoor 2004. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-086-7, s. 12-12. 2004, Brno.

 3. Malý průvodce turistickým a vodáckým vybavením. Vydáváno každoročně.

 4. Havel,J. a kol.(2005) Lyžování. Brno, MZLU, učební texty

 5. Hejl,I.(1997) Nebezpečí v horách. Lysá n.Labem:Alpy

 6. Hottenrott,K. Urban,V.(2004) Das grosse Buch vom Schilanglauf. Meyer & Meyer, Aachen, 400.s, ISBN 3-89124-992-6

 7. Kirchner,|J. a kol.(2007) Aktivity v přírodě-vybrané kapitoly. Ústí n.L., UJEP. skripta

 8. Michalička,V., Chrastina,R.(1977) Lyžařská turistika. Praha,Olympia.

 9. Neumann, J. a kol.(2000) Turistika a sporty v přírodě. Praha, Portál, s.197.

 10. Nosek,M. Multimediální učební text pro instruktory školního lyžování.
  http://pf.ujep.cz/~nosek/bezky/index.html, staženo 5.6.2007

 11. Ondráček,J., Hřebíčková,S. ( 2007) Turistika I. Elportál , Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X,

 12. Pavlíček J. (2002) Člověk v drsné přírodě.Praha, Práh.

 13. časopisy: Trekking, Hory a lidé, Outdoor, Kalimera,