Zimní turistika na sněžnicích
PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Jan Došla, PhD.
úvodzimní turistika › složky zimní turistiky na sněžnicích

Složky zimní turistiky na sněžnicích

   Tak jako všechny druhy turistiky i zimní turistika na sněžnicích má své neodmyslitelné součásti, které nazýváme složkami.

Tělesná složka:

   Zde je především důležité si uvědomit, že je nutné ovládat základní pohybové dovednosti potřebné pro pohyb v zimním prostředí na sněžnicích. Podrobněji jsou potřebné základní dovednosti popsány v podkapitole týkající se techniky chůze na sněžnicích. Do této oblasti patří také fyzická zdatnost, která je při intenzitě zatížení u zimní turistiky zaměřená zejména na vytrvalost. Její dobrou úroveň udržujeme celoročním provozováním všech dalších druhů turistiky.

Odborně - technická složka

   Zimní turistika se realizuje v podmínkách zimní přírody, která klade nejen fyzické nároky na každého jedince, ale i na jeho technické a praktické dovednosti a současně na teoretické znalosti. Na jejich správném užívání se podílí i velkou mírou zkušeností. Zvládnutí odborně technických činností je předpokladem k bezpečnému pohybu a pobytu v zimní přírodě. Mezi tyto činnosti, dovedností a znalostí patří především příprava, opravy a správné používání výstroje, zásady chování a jednání při akci v zimních podmínkách, orientace v zimním prostředí, zásady pobytu v zimním prostředí (táboření, vaření, apod.).

Kulturně poznávací činnost

   Základním cílem této obsahové složky je poznávání a pozorování rozmanitosti zimní přírody a prožívání těchto přirozených krás (emocionální potenciál). Naplňování obsahu složky je spojeno i s návštěvou historických míst nebo přírodně významných lokalit a oblastí.
   Obsah KPČ není omezen a je dán zaměřením člověka, skupiny a jejich dalšími podmiňujícími faktory (věk, vzdělání, zájmy, forma zimní turistiky apod.). Touto složkou se zimní turistika zcela zásadně odlišuje od soutěžních forem zimních aktivit.(zimních sportů).
   Při zimní turistice obvykle nebývá tolik možností navštěvovat zajímavé výstavy, kulturní akce a muzea s lyžařskou nebo jinou výzbrojí. Není to praktické, a proto se většinou omezujeme na návštěvy míst a lokalit nalézajících se uprostřed přírody.

Složky turistiky