Na úvodní stránku

Marketing ve sportu

Samotný obchod se sportem je relativně mladý a tak doposud nejsou ještě některé pojmy zcela objasněny a ohraničeny. Neustále se objevují nové formy a konec těchto trendů je prozatím v nedohlednu. Tradiční pojmy jako sponzoring, merchandising a licence se musí s novými zisku schopnými zdroji příjmů, jako jsou televizní práva, internet, ale i chod burzy, udržet a stejně tak se i nadále rozvíjet. V kapitole sportovní marketing jsme vybrali základní pojmy, které se snažíme objasnit a poodkrýt též to, co se za těmito pojmy skrývá.

Pojmem sportovní marketing se často rozumí jen sponzorování sportu a sportovní reklama. Sportovní reklama je však jako termín velice nepřesná, neboť pod tímto pojmem si lze představit také upoutávku na sport. Sportovní marketing zahrnuje i další oblasti jako jsou merchandising a licence.

Marketing jako současná služba společnosti

Marketing je ucelená koncepce obchodní a výrobní politiky firmy, která se opírá o průzkum trhu, znalost zákazníka, reklamu a tvorbu poptávky s cílem dosáhnout maximálního ekonomického efektu. Velkou část marketingu tvoří oblast služeb, které se liší svými specifickými vlastnostmi od hmotných produktů. Jejich zvláštnostem se přizpůsobují i marketingové strategie a nástroje marketingového mixu. Marketing se stal také nedílnou součástí sportovního průmyslu pružně reagujícího na veškeré vývojové trendy v oblasti marketingu, které následně aplikuje ve vhodné formě do svých podmínek.

V současné době se marketing stal skutečným systémem řízení a podnikání, filozofií, která proniká podnikem od organizace výroby až k zajištění odbytu a provádění propagace. Nejjednodušší definice marketingu by mohla znít tak, že jde vlastně o veškeré činnosti firmy vztahující se k trhu. Základním subjektem, na který se tržně zaměřená orientace obrací, je zákazník. Jeho upoutání a uspokojení je pak oním požadovaným výsledkem.

Marketingu poskytuje podporu řada vědních oborů, jako např. psychologie (pohled do spotřebitelského chování jednotlivce, statistika a teorie pravděpodobnosti) podporují zpracování výsledků z průzkumu, jejich modelování atd., právní vědy - stanovení právního rámce a předpokladů pro marketingovou činnost.

PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále