Na úvodní stránku

Použitá a doporučená literatura

 • 1. Böll, K. Merchandising und Licensing. München: Verlag Vahlen, 1999. 116 s.
 • 2. Čáslavková, E. Management sportu. 1. vyd. Praha: East West Publishing Company, 2000. 172 s. ISBN 80-7219-010-5
 • 3. Falta, M., Faltová, J. Ekonomika a podnikání. Praha: Credit, 1994. 239 s.
 • 4. Freyer, W. Perspektiven des Sportmarketings. Frankfurt a. M.: Verlag Peter Lang, 1990. 207 s.
 • 5. Gabler, T. Gabler Wirtschaftslexikon. Wiesbaden: Forkel – Verlag, 1997. 457 s.
 • 6. Graham, P. Sport Business. Madison (USA): Brown – Benchmark Publischers, 1994. 180 s.
 • 7. Hackforth, J. Sponsoring: Bilanz eines Booms. Berlin: VISTAS Verlag, 1994. 232 s.
 • 8. Klatell, D., Marcus, N. Sports for Sale, Television, Money and the Fans. Oxford: Oxford University Press, 1998. 154 s.
 • 9. Neuman, G., Pfützner, A., Hottenrott, K. Alles unter Kontrolle. Aachen: Meyer & Meyer, 2000.
 • 10. Pitts, B., Stotlar, D. Fundamentals of Sport Marketing. Morgantown (USA): Sport Publishers Inc., 1996. 289 s.
 • 11. Roth, P. Sportsponsoring. Landsberg/Lech: Verlag Moderne Industrie, 1990. 249 s.
 • 12. Roth, P. Sportwerbung, Grundlagen, Strategien, Fallbeispiele. Landsberg/Lech: Verlag Moderne Industrie, 1986. 290 s.
 • 13. Sekot, A., Charvát, M. Základy marketingu. Brno: Paido, 2002. 55 s. ISBN 80 – 7315 – 019 – 0.
 • 14. Schlossberg, H. Sports Marketing. Malden (USA): Blackwell Publishers Inc., 1996. 312 s. The Worldwide Olympic Partners. Factsheet of the IOC, Lausanne 9. 5. 2000, s. 1.
 • 15. The Big Ones Are Growing Faster than the Market. Sports Retail Europe. München Juli 2002, No.13.
 • 16. Tomek, G., Vávrová, V. Marketing management. Praha: ČVUT, 1999. 182 s.

Časopisy

 • @ magazín. Praha: Astrosat, s.r.o, 2004

Internetové adresy

PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále