Přechod na hl. menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Hody – Sasae cuki komi aši

Pro zobrazení videa vyberte položku z pravého menu.

Sasae curi komi aši

Nácvik vychýlení

Nácvik nástupu

Nácvik pádu

Nácvik hodu

Chyby

Rozvoj techniky

Sasae curi komi aši

Sasae curi komi aši patří stejně jako ó soto gari do skupiny nožních technik (aši waza). Volně přeloženo znamená sasae curi komi aši „zadržení kotníku“. I tato technika je poměrně oblíbená mezi džudisty především v závodním džúdó. Sasae curi komi aši je vhodné použít jako tzv. navolňovací techniku v kombinaci s bočními technikami. Tori nejprve vychýlí ukeho pomocí sasae curi komi aši a poté nastoupí boční techniku na opačnou stranu.

Popis

Sasae curi komi aši je vhodné použít ve chvíli, kdy uke vykročil směrem k torimu, tedy pravou nohou vpřed. Proto i při statickém nástupu do techniky si tori usnadňuje práci tím, že uke stojí při nástupech v postoji s mírně vykročenou pravou nohou. Z tohoto postavení proti sobě a z pravého úchopu (migi kumi kata) tori zahajuje techniku vykročením pravou nohou vedle špičky ukeho levé nohy. Současně s vykročením musí provést vychýlení tahem levou paží po půlkruhu a tlakem pravou paží s rotací trupu vlevo. Po správném vychýlení se uke nachází ve stoji na špičce pravé nohy. Tori následně umístí chodidlo levé nohy na bérec ukeho pravé nohy. Techniku dokončí zadržením ukeho pravého kotníku a tahem levou paží vpřed. Uke se přetáčí vpřed kontrolován toriho rukama a nakonec je jištěn toriho úchopem za pravý rukáv. Tori opět jako u každé techniky dokončí hod napřímením trupu s mírně pokrčenými koleny.

Nácvik vychýlení – Cvičení 1

Z důvodu bezpečnosti provádíme první cvičení ve stabilní poloze. V kleku uchopí tori ukeho do kumi kata za tělo a zkouší přenést jeho hmotnost šikmo vpřed tak, aby ukeho hmotnost spočívala převážně na jedné noze. Po několika opakováních si studenti vymění role.

Nácvik vychýlení – Cvičení 2

Pro pochopení směru a kruhového charakteru vychýlení v sasae curi komi aši je vhodné následující cvičení. V mírném stoji rozkročném oba partneři předpaží a uchopí se tak, že jejich paže vytvoří pomyslný kruh. Tori provádí vychýlení kruhovým pohybem jakoby držel volant a otáčel jím. Pro zvýšení názornosti kruhového pohybu můžeme využít obruč nebo jiné podobné náčiní. Toriho i ukeho pocit z vychýlení se tak umocní.

Nácvik nástupu – Cvičení 1

Nácvik nástupu do sasae curi komi aši začínáme pouhým přikládáním chodidla nohy na ukeho bérec. Tori neprovádí vychýlení, soustředí se pouze na práci nohou.

Nácvik nástupu – Cvičení 2

Pro vykonání techniky je nutné správné načasování zastavení ukeho nohy. Tuto dovednost nacvičujeme v chůzi. Uke kráčí vpřed čelem k torimu, který se pohybuje chůzí vzad. Tori se snaží vystihnout správný moment pro zastavení ukeho nohy, což je okamžik kdy uke přenáší hmotnost na došlapující nohu. Tehdy tori zastaví ukeho položením chodidla na jeho bérec, aniž by se na nohy díval.

Nácvik nástupu – Cvičení 3

Nástup dále nacvičujeme z jednoho kroku. Partneři stojí čelem proti sobě v úchopu hidari kumi kata. Tori vykročí pravou vpřed a donutí ukeho ke kroku levou vzad. Tori ihned po dokročení udělá malý krok levou nohou vlevo stranou a pravou nohou krok vzad. Donutí tak toriho ke kroku pravou nohou vpřed. Ve chvíli kdy uke dokročí na pravou nohu, tori zadrží jeho kotník.

Nácvik nástupu – Cvičení 4

Obdobou předchozích cvičení je následující situace. Uke a tori se v kumi kata pohybují po kruhu. Tori se snaží vystihnout vhodný okamžik pro zastavení ukeho nohy. Po několika opakováních se role vymění. V tomto cvičení není třeba klást velký důraz na vychýlení. Jde především o správnou práci dolními končetinami.

Nácvik pádu – Cvičení 1

Z důvodů bezpečnosti nácviku je vhodné ještě před provedením celé techniky sasae curi komi aši procvičit pádovou techniku. Pád vpřed s převratem se zaražením zařadíme již do rozcvičení v úvodní části hodiny. Nyní studenti vyzkouší pád stranou s využitím obruče. Uke se může obruče přidržovat a lépe tak kontrolovat pád, tori současně procvičuje vychýlení do techniky.

Nácvik pádu – Cvičení 2

Před provedením celé techniky z postoje vyzkoušíme sasae curi komi aši ze snížené polohy. Uke zaujme klek obounož a tori provádí celou techniku se zastavením dolní končetiny ukeho těsně nad kolenem.

Nácvik hodu – Cvičení 1

V postoji provádí tori celou techniku tak, že ukeho přes zastavenou nohu spíše přetlačí. Technika je vykonávaná velmi pomalu a plynule, aby si uke přivykl na pád ze stoje.

Nácvik hodu – Cvičení 2

Po předcházející průpravě může tori provádět techniku dynamicky. Stále však kontroluje pohyb ukeho během techniky a především při dopadu.

Chyba 1 – Nesprávné načasování zadržení kotníku

Jestliže tori nevystihne okamžik pro zastavení ukeho kotníku, ukeho nohu pravděpodobně mine.

Chyba 2 – Špatně umístěná noha

Tori musí své chodidlo umístit přesně nad toriho kotník. Jestliže nohu mine z vnější nebo vnitřní strany, není možné techniku dokončit.

Chyba 3 – Špatná práce pažemi

Při nesprávné koordinaci práce nohou a paží tori provádí špatně vychýlení a uke stojí stabilně.

Chyba 4 – Umístění stojné nohy blízko ukeho

Jestliže tori nakročí stojnou nohou příliš blízko k ukemu hrozí ztráta rovnováhy vzad.

Chyba 5 – Špatná práce chodidla

Tori umístil svou nohu správně nad ukeho kotník, ale zastavení provádí nártem místo chodidlem. Při dynamickém provedení může dojít k tvrdému kontaktu připomínající kop, což může být pro ukeho nebezpečné! Při správném provedení tori blokuje ukeho nohu chodidlem.

Rozvoj techniky – Hra o vychýlení

V mírném stoji rozkročném oba partneři předpaží a uchopí se tak, že jejich paže vytvoří pomyslný kruh. Jeden druhého se snaží vychýlit tak, aby partner musel opustit svůj postoj. Jakmile se někomu podaří partnera donutit k přemístění nebo zvednutí jedné nohy ze země tak vyhrává.

Rozvoj techniky – Motorika nohy

Tímto cvičením rozvíjíme jemnou motoriky nohou. Uke a tori zaujmou sed pokrčmo čelem proti sobě. Jeden uchopí chodidly míč, předá ho partnerovi a naopak. Takto si míč nejprve předávají, postupně přidávají otočení o 360 °, o 180 ° s předáním přes hlavu apod.

Mgr. Michal Vít, PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolpráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále