Jícen a kardie

Refluxní choroba jícnu

Barretův epitel

Barretův jícen patří mezi zánětlivá onemocnění jícnu. Jedná se o refluxní esofagitidu, jež je zapříčiněna jícnovou reflexní chorobou. O závažnosti zánětu rozhoduje více faktorů. Zejména se jedná o aciditu žaludečního obsahu, hladinu pepsinu,přítomnost žlučových kyselin a také rezistenci dlaždicového epitelu, jež u dlouhotrvajícího reflexu významně klesá.

Nejvíce je zánětem postižena distální partie jícnu. Sliznice je makroskopicky u lehčích forem zánětu překrvená a na povrchu se mohou objevit drobné slizniční eroze. Při těžších formách dochází k tvorbě plochých slizničních vředů a následně k fibróze poškozené stěny.

Nejtěžší formu chronické refluxní esofagitidy reprezentuje Barretův jícen. Vrstevnatý dlaždicový epitel jícnu je nahrazen cylindrickým epitel s pohárkovými buňkami. Dochází tedy k intestinální metaplázii. V metaplastické sliznici dochází k tvorbě vředů, rovněž se objevují změny dysplastické, které jsou v současné době považovány za prekancerózu na jejímž základě může vzniknout adenokarcinom.

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále