Jícen a kardie

Fundoplikace žaludku

Fundoplikace je většinou laparoskopicky prováděná operace. Provádí se u pacientů s přítomnou brániční kýlou, tedy širokým bráničním otvorem, umožňujícím průnik části žaludku do dutiny hrudní. Principem operace je zúžení rozšířeného otvoru v bránici (hiátu) a upevnění žaludku na správném místě pomocí manžety z vlastní žaludeční tkáně.

Nejčastějším příznakem je pálení žáhy a regurgitace – tzn.návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, například při předklonu či vleže. U velkých kýl, kde se do hrudní dutiny dostává velká část žaludku, se mohou vyskytovat i dechové obtíže, tlaky na hrudi apod.

Mezi hlavní komplikace patří záněty dolní části jícnu, vředová choroba, případně oběhové potíže. U neléčeného zánětu jícnu je vyšší riziko vzniku karcinomu.

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále