Žaludek a bulbus duodena

Aftózní gastropatie a žaludeční afty

Žaludeční afta (erose) je defekt, který postihuje sliznici do menší či větší hloubky, ale nepřesahuje její basální hranici a muscularis mucosae zůstává zachována. Makroskopicky se erose jeví jako plochý defekt o velikosti špendlíkové hlavičky až koruny. Spodina je často hemoragická a účinkem HCl je barva krve zpravidla změněna ve černohnědou. Erose, jež nemají hemoragickou spodinu, lze mnohdy makroskopicky těžko rozpoznat.

Patogeneticky se při jejich vzniku uplatňuje porucha mikrocirkulace s rupturou kapilár a krvácením do slizničního stromatu. Nehemoragické eroze se většinou nacházejí v antru a kromě nesteroidních antiflogistik se na jejich vzniku podílí infekce Helicobacter pylori a pravděpodobně i duodenální reflex.

Hojení se děje regenerací sliznice, vždycky však není dosaženo původního stavu. Někdy však erose postupuje dále do hloubky a vznikne z ní akutní peptický vřed.

 

 

 

 

 

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále