Fluorit   ::  CaF2 - kazivec

Krychlový (kubický). Ve strukturní mřížce jsou ionty Ca2+rozložené tak, že tvoří plošně centrovanou buňku (v rozích a středu ploch), ionty F- jsou ve středech vnitřních krychlí. Tvoří krychle, osmistěny, čtyřiadvacetistěny a jejich spojky. Agregáty převážně zrnité, někdy i stébelnaté a vláknité. Velmi dobrá štěpnost. Nápadně křehký.

Barva fialová, zelená, žlutá až hnědá (podle příměsí), bělavá, méně často bezbarvý. Zahřátím na několik set stupňů Celsia zbarvení mizí. Po zahřátí bledě modrozeleně fosforeskuje, jeví fluorescenci, někdy je radioaktivní. Někdy patrné zonální zbarvení. Vzhled nekovový, většinou skelný lesk a bezbarvý vryp.

  • tvrdost: 4
  • hustota: 3,18 g . cm-3
  • bod tání: 1 390 °C
  • ve vodě obtížně rozpustný, rozpouštěním v H2SO4 vzniká HF leptající sklo, kuži, kosti

Animace krystalových soustav

Výskyt

Na hydrotermálních žilách samostatný nebo s barytem (Moldava u Teplic, Jílové u Děčína, Harrachov, Krásná Lípa), v žule (Litice u Potštejna, Hůrky u Čisté), v křemenných žílách (Kožlí u Ledče). Přídatný (akcesorický) na Pb-Zn žílách (Javůrek, Brno-Bosonohy, Květnice u Tišnova). Pěkné krystaly pocházejí ze SRN (Marienberg, Freiberg), těžitelná ložiska jsou v SRN, Anglii, Francii (Limousin v Massif Central s žílami až 18 m mocnými), Bulharsku, Rusku (poloostrov Kola), Španělsku, Kazachstánu, Číně, Keni, USA. Méně hojný je fluorit organického původu z kostí obratlovců.

Význam

Fluorit je důležitá surovina pro hutnictví (urychluje rozklad a tavení rud a jalovin), k výrobě speciálních skel (leptaných), v keramice na emaily a glazury. Důležitý pro uranový, chemický a chladírenský průmysl. Z krystalů se brousí optické čočky na UV paprsky.

doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. |
prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. |
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu |
logo Pedagogické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále