Literatura

Betechtin, A., G.Mineralógia
››    SVTL, Bratislava, 1955
Bernard, J. H., Rost, R.Encyklopedický přehled minerálů
››    Academia, Praha, 1992
Bernard, J. H.a kol.Mineralogie Československa
››    Academia, Praha, 1981
Bouška, V.Geologie a stratigrafie vltavínových nalezišť v Čechách
a na Moravě
››    Sborník Národního muzea v Praze, řada B, 22, 2,
    s. 67 - 88, Praha, 1966
Bouška, V., Kouřimský, J.Drahé kameny kolem nás
››    SPN, Praha, 1976
Carion, A.Meteorites
››    Published by Alain Carion, 25 rue.Rousselet, Paris, 1994
Dana, J. D., Dana, E. S.System of Mineralogy
››    New York, London, 1. díl 1946, 2. díl 1951, 3. díl 1962
Ďuďa, R., Rejl, L.,
Slivka, D.
Mineralien. Handbuch und Führer für den Sammler
››    Natur Verlag im Weltbild Verlag GmbH, Augsburg, 1992
Fleischer, M.,
Mandarino, J. A.
Glossary of mineral species 1991
››    Mineral. Rec., Tucson (Texas), 1991
Chábera, S.Systematická mineralogie pro posluchače biologie
››    Pedagogická fakulta, České Budějovice, 1983
Ježek, Boh.Mineralogie II.: Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší
››    Svazek VI., ÚNKUČ, Praha, 1932
Koděra, M.Topografická mineralógia Slovenska
››    3 díly, Veda, Bratislava, 1989
Kostov, I.Mineralogija
››    Sofia, 1957
Kouřimský, J.Nerosty
››    I. díl, Orbis, Praha, 1957
Kruťa, T.Moravské nerosty a jejich literatura 1940 - 1965
››    Moravské muzeum v Brně, Brno, 1966
Kruťa, T.Slezské nerosty a jejich literatura 1940 - 1965
››    Moravské muzeum v Brně, Brno, 1973
Lima-de-Faria, J.Garcia de Orta. Sér. Geol.
››    6, 1 - 14, Lisboa, 1983
Preuss, E.Das Ries und die Meteoritentheorie
››    Fortschr. Mineral. 41, pp.271 – 312, Stuttgart, 1964
Ramdohr, P., Strunz, H.Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie
››    16. Aufgabe, F. Enke Verlag, s. 384 - 842,
    Stuttgart, 1978
    dodatky: Der Aufschluss 31, 99, 1980
Rost, R.Vltavíny a tektity
››    Academia, Praha, 1972
Slavík, F., Novák, J.,
Kokta, J.
Mineralogie
››    Academia, Praha, 1974
Slavík, F., Pacák, O.Mineralogie a petrografie
››    Díl I., vyd. 2. Nová škola, Praha, 1948
Staněk, J.Granitové pegmatity v moldanubiku České republiky
››    Minerál, č. 3/93, s. 5 – 9, vyd. dr.M. Bohatý, Brno, 1993
Strunz, H.Mineralogische Tabellen
››    3. völlig neu bearbeitete Auflage, Leipzig, 1957
Strunz, H.Mineralogische Tabellen
››    Leipzig, 1976
Strunz, H.Mineralogische Tabellen
››    Leipzig, 1982
Suess, F. E.Gas content and age of tektites
››    Geochim. et Cosmochim. Acta, 2, pp. 76 - 79,
    Pergamon Press, Oxford, 1951
Trnka, M., Houzar, S.Moravské vltavíny
››    MVS v Brně, Západomoravské muzeum v Třebíči,
    Brno, 1991
Tuček, K.Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965
››    Praha, 1970
Zimák, J.Mineralogie a petrografie
››    Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, 1993
Sijarić, G. *Mineralogy and Crystallography 20
››CD-rom, verze 2.0, Sarajevo, 2004
* na uvedeném CD-ROMu jsou mj. uvedeny tyto elektronické odkazy:

Užitečné odkazy

Ostatní

Odkazy pro mineralogy

Odkazy pro gemology

doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. |
prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. |
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu |
logo Pedagogické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále